انجمن ادبی سیمرغ

انجمن ادبی سیمرغ

از ۱۳۹۵/۷/۲۴ تا ۱۳۹۵/۷/۲۴
اذان به افق نیزه

اذان به افق نیزه

از ۱۳۹۵/۷/۲۵ تا ۱۳۹۵/۷/۲۵
پایتخت شعر

پایتخت شعر

از ۱۳۹۵/۷/۲۷ تا ۱۳۹۵/۷/۲۷
خانه ترانه

خانه ترانه

از ۱۳۹۵/۷/۱۵ تا ۱۳۹۵/۷/۱۵
نقد و بررسی شعر و ترانه

نقد و بررسی شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۷/۱۳ تا ۱۳۹۵/۷/۱۳
شعرانه

شعرانه

از ۱۳۹۵/۷/۱۰ تا ۱۳۹۵/۷/۱۰
خانه ترانه

خانه ترانه

از ۱۳۹۵/۶/۱۸ تا ۱۳۹۵/۶/۱۸
عصر شعر و ترانه

عصر شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۷/۱ تا ۱۳۹۵/۷/۱
عصر شعر و ترانه

عصر شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۶/۴ تا ۱۳۹۵/۶/۴
سرو چمان

سرو چمان

از ۱۳۹۵/۶/۲ تا ۱۳۹۵/۶/۲
شب شعر طنز قند و نمك

شب شعر طنز قند و نمك

از ۱۳۹۵/۵/۲۶ تا ۱۳۹۵/۵/۲۶
خانه ترانه

خانه ترانه

از ۱۳۹۵/۵/۲۱ تا ۱۳۹۵/۵/۲۱
دومین جشنواره شعر نیاوران

دومین جشنواره شعر نیاوران

از ۱۳۹۵/۵/۱ تا ۱۳۹۵/۸/۱
سه شنبه های شعر نیاوران

سه شنبه های شعر نیاوران

از ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۵
کارگاه غزل مهدی فرجی

کارگاه غزل مهدی فرجی

از ۱۳۹۵/۱۱/۹ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۱
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین