ادبیات شعر و داستان
هنرهای تجسمی نقاشی، خط، عکس و مجسمه
موسیقی آواز، کنسرت و موسیقی بی‌کلام
هنرهای نمایشی تئاتر، فیلم و حرکات نمایشی
ویترین نبض‌هنر
ویترین
معجزه شرقی

معجزه شرقی

نشر شانی ۹۳,۰۰۰ ریال
دردانه چاپ پنجم

دردانه چاپ پنجم

نشر فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
باید گلوله از تن شعرم درآورم

باید گلوله از تن شعرم درآورم

نشر ایجاز ۲۰۰,۰۰۰ ریال
چه ها که هنوز میخواهم به تو بگویم

چه ها که هنوز میخواهم به تو بگویم

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین