پایتخت شعر - ۵

پایتخت شعر - ۵

نشر بنیاد آفرینش‌های نیاوران ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
از مولوی تا ته تهران

از مولوی تا ته تهران

نشر فصل پنجم ۱۲۰,۰۰۰ ریال
با رگ هایت چه میکنی

با رگ هایت چه میکنی

نشر فصل پنجم ۱۶۰,۰۰۰ ریال
پنجره های بی زمستان

پنجره های بی زمستان

نشر فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
ردیف کرکس های مرده

ردیف کرکس های مرده

نشر فصل پنجم ۱۵۰,۰۰۰ ریال
سکوتم را تماشا کن

سکوتم را تماشا کن

نشر فصل پنجم ۱۲۰,۰۰۰ ریال
مرتاضه ی عصر ۲۰۲۰

مرتاضه ی عصر ۲۰۲۰

نشر فصل پنجم ۱۵۰,۰۰۰ ریال
شهر در خواب ادامه دارد

شهر در خواب ادامه دارد

نشر فصل پنجم ۱۵۰,۰۰۰ ریال
رفتن

رفتن

نشر فصل پنجم ۱۲۰,۰۰۰ ریال
واشاکی

واشاکی

نشر فصل پنجم ۱۵۰,۰۰۰ ریال
غزل های پنج بیتی من

غزل های پنج بیتی من

نشر فصل پنجم ۱۲۰,۰۰۰ ریال
سکوت آبی

سکوت آبی

نشر ایجاز ۱۵۰,۰۰۰ ریال
وندا

وندا

نشر ایجاز ۱۵۰,۰۰۰ ریال
دستی بر آتش

دستی بر آتش

نشر ایجاز ۱۵۰,۰۰۰ ریال
۵۲ هفته تا پاییز سال بعد

۵۲ هفته تا پاییز سال بعد

نشر ایجاز ۱۵۰,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین