مُرکّب سبز )گزیده شعر شاعران استان گیلان(

مُرکّب سبز )گزیده شعر شاعران استان گیلان(

نشر شانی ۲۵۰,۰۰۰ ریال
شیطونِ کی بودی تو

شیطونِ کی بودی تو

نشر شانی ۲۰۰,۰۰۰ ریال
چه ]مده سَرم ؟

چه ]مده سَرم ؟

نشر شانی ۱۸۰,۰۰۰ ریال
یادداشت های زیرزمینی

یادداشت های زیرزمینی

نشر شانی ۴۰۰,۰۰۰ ریال
فانوسی بر گور

فانوسی بر گور

نشر شانی ۱۸۰,۰۰۰ ریال
گلستان ۳ (گزیده شعر شاعران استان گلستان)

گلستان ۳ (گزیده شعر شاعران استان گلستان)

نشر شانی ۳۰۰,۰۰۰ ریال
بوی نارنج

بوی نارنج

نشر شانی ۱۶۰,۰۰۰ ریال
قرمزی دانه های دلم

قرمزی دانه های دلم

نشر شانی ۱۶۰,۰۰۰ ریال
واژه های کاغذی

واژه های کاغذی

نشر شانی ۳۵۰,۰۰۰ ریال
ِتَرَنّا

ِتَرَنّا

نشر شانی ۱۶۰,۰۰۰ ریال
پرواز در پیله (شانی )

پرواز در پیله (شانی )

نشر شانی ۲۰۰,۰۰۰ ریال
چالاک چشم های توام

چالاک چشم های توام

نشر شانی ۲۰۰,۰۰۰ ریال
خیره گی

خیره گی

نشر شانی ۱۶۰,۰۰۰ ریال
باید کسی از میان ما به کشتن کتاب برخیزد(شانی)

باید کسی از میان ما به کشتن کتاب برخیزد(شانی)

نشر شانی ۱۶۰,۰۰۰ ریال
منفی باف

منفی باف

نشر شانی ۱۶۰,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین