ازره رسیدن و بازگشت

ازره رسیدن و بازگشت

نشر امیرکبیر ۲۲۰,۰۰۰ ریال
اتاق

اتاق

نشر امیرکبیر ۳۵۰,۰۰۰ ریال
بی‌اسلحه .

بی‌اسلحه .

نشر آثار برتر ۲۰۰,۰۰۰ ریال
چهار دقیقه بعد از صفر

چهار دقیقه بعد از صفر

نشر آثار برتر ۲۰۰,۰۰۰ ریال
آوار عشق

آوار عشق

نشر آثار برتر ۵۵۰,۰۰۰ ریال
کتاب خم

کتاب خم

نشر نیماژ ۶۹۰,۰۰۰ ریال
رنج و سرمستی

رنج و سرمستی

نشر امیرکبیر ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
ربه کا

ربه کا

نشر امیرکبیر ۸۹۵,۰۰۰ ریال
پرواز شبانه

پرواز شبانه

نشر امیرکبیر ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تسخیر ناپذیر (ویلیام فالکنر)

تسخیر ناپذیر (ویلیام فالکنر)

نشر امیرکبیر ۱۹۰,۰۰۰ ریال
صد سال تنهایی  (گابریل گارسیا مارکز)

صد سال تنهایی (گابریل گارسیا مارکز)

نشر امیرکبیر ۶۳۰,۰۰۰ ریال
ارلاندو حقیقت چهار قرن زندگی

ارلاندو حقیقت چهار قرن زندگی

نشر امیرکبیر ۴۷۵,۰۰۰ ریال
مادر(ماکسیم گورکی)

مادر(ماکسیم گورکی)

نشر امیرکبیر ۶۵۰,۰۰۰ ریال
تعطیلات وحشت‌زا

تعطیلات وحشت‌زا

نشر امیرکبیر ۱۷۵,۰۰۰ ریال
خواهران استوری

خواهران استوری

نشر امیرکبیر ۳۱۰,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین