نمایش و نقد فیلم سینمایی «جوکر»

نمایش و نقد فیلم سینمایی «جوکر»

از ۱۳۹۸/۹/۱۸ تا ۱۳۹۸/۹/۱۸
نمایشگاه «خاطره‎های رنگی»

نمایشگاه «خاطره‎های رنگی»

از ۱۳۹۸/۹/۱۷ تا ۱۳۹۸/۹/۲۸
بزرگداشت استاد «فرامرز پایور»

بزرگداشت استاد «فرامرز پایور»

از ۱۳۹۸/۹/۱۸ تا ۱۳۹۸/۹/۱۸
نشست «کافه کتاب»

نشست «کافه کتاب»

از ۱۳۹۸/۹/۱۷ تا ۱۳۹۸/۹/۱۷
چشمه‌خوانی بیست‌و‌دوم

چشمه‌خوانی بیست‌و‌دوم

از ۱۳۹۸/۹/۱۸ تا ۱۳۹۸/۹/۱۸
شب شعر «در صحن آیینه»

شب شعر «در صحن آیینه»

از ۱۳۹۸/۹/۱۵ تا ۱۳۹۸/۹/۱۵
نمایشگاه گروهی نقاشی «قصر در قاب»

نمایشگاه گروهی نقاشی «قصر در قاب»

از ۱۳۹۸/۹/۱۴ تا ۱۳۹۸/۹/۲۳
تحلیل و بررسی رمان «دعوت به مراسم گردن زنی»

تحلیل و بررسی رمان «دعوت به مراسم گردن زنی»

از ۱۳۹۸/۹/۱۴ تا ۱۳۹۸/۹/۱۴
شب شعر نهمین جشنواره انار

شب شعر نهمین جشنواره انار

از ۱۳۹۸/۹/۱۴ تا ۱۳۹۸/۹/۱۴
کنسرت گروه ارنواز

کنسرت گروه ارنواز

از ۱۳۹۸/۹/۱۱ تا ۱۳۹۸/۹/۱۱
نمایشگاه خوشنویسی «ترنم خط»

نمایشگاه خوشنویسی «ترنم خط»

از ۱۳۹۸/۹/۳ تا ۱۳۹۸/۹/۲۱
نمایشگاه گروهی نقاشی

نمایشگاه گروهی نقاشی

از ۱۳۹۸/۹/۸ تا ۱۳۹۸/۹/۱۹
عصر شعر و ترانه

عصر شعر و ترانه

از ۱۳۹۸/۹/۷ تا ۱۳۹۸/۹/۷
نمایشگاه آثار نقاشی و طراحی

نمایشگاه آثار نقاشی و طراحی

از ۱۳۹۸/۹/۸ تا ۱۳۹۸/۹/۱۴
روشنان عشق

روشنان عشق

از ۱۳۹۸/۹/۸ تا ۱۳۹۸/۹/۸
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین