انجمن ادبی "دکترمعین"

انجمن ادبی "دکترمعین"

از ۱۳۹۷/۹/۲۶ تا ۱۳۹۸/۲/۲
نشست هفتگی شب های ادبیات

نشست هفتگی شب های ادبیات

از ۱۳۹۷/۹/۲۶ تا ۱۳۹۸/۲/۳۰
مجلس فضولی‌خوانی

مجلس فضولی‌خوانی

از ۱۳۹۷/۹/۲۱ تا ۱۳۹۷/۹/۲۱
بیست و هفتمین داستانِ جمعه

بیست و هفتمین داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۹/۲۳ تا ۱۳۹۷/۹/۲۳
نشست هفتگی شب های ادبیات

نشست هفتگی شب های ادبیات

از ۱۳۹۷/۹/۱۹ تا ۱۳۹۷/۹/۱۹
دوشنبه های نگارستان

دوشنبه های نگارستان

از ۱۳۹۷/۹/۱۹ تا ۱۳۹۷/۹/۱۹
کانون ادبی بهمن

کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۷/۹/۱۴ تا ۱۳۹۷/۹/۱۴
انجمن ادبی "دکترمعین"

انجمن ادبی "دکترمعین"

از ۱۳۹۷/۹/۱۲ تا ۱۳۹۷/۹/۱۲
حلقه ادبی پنجره

حلقه ادبی پنجره

از ۱۳۹۷/۹/۱۰ تا ۱۳۹۷/۹/۱۰
کانون ادبی بهمن

کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۷/۹/۷ تا ۱۳۹۷/۹/۷
کانون ادبی بهمن

کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۷/۸/۳۰ تا ۱۳۹۷/۸/۳۰
بیست و چهارمین داستانِ جمعه

بیست و چهارمین داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۹/۲ تا ۱۳۹۷/۹/۲
انجمن ادبی "دکترمعین"

انجمن ادبی "دکترمعین"

از ۱۳۹۷/۸/۲۸ تا ۱۳۹۷/۸/۲۸
رونمایی و جشن امضای مجموعه شعر «باران بی‌سرزمین»

رونمایی و جشن امضای مجموعه شعر «باران بی‌سرزمین»

از ۱۳۹۷/۸/۲۳ تا ۱۳۹۷/۸/۲۳
جلسه ادبی ترنج

جلسه ادبی ترنج

از ۱۳۹۷/۸/۲۱ تا ۱۳۹۷/۸/۲۱
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین