کارگاه نقد محور شعر سپید

کارگاه نقد محور شعر سپید

از ۱۳۹۷/۸/۲۳ تا ۱۳۹۷/۱۱/۳
بیست و دومین داستانِ جمعه

بیست و دومین داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۸/۱۸ تا ۱۳۹۷/۸/۱۸
کانون ادبی بهمن

کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۷/۸/۲ تا ۱۳۹۷/۸/۲
کانون ادبی زمستان

کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۷/۸/۱ تا ۱۳۹۷/۸/۱
آئین رونمایی از دو مجموعه شعر «شناسنامه دختر مسیح» و «میان این همه زن»

آئین رونمایی از دو مجموعه شعر «شناسنامه دختر مسیح» و «میان این همه زن»

از ۱۳۹۷/۷/۳۰ تا ۱۳۹۷/۷/۳۰
نوزدهمین داستانِ جمعه

نوزدهمین داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۵/۲۶ تا ۱۳۹۷/۵/۲۶
انجمن ادبی کوچه

انجمن ادبی کوچه

از ۱۳۹۷/۷/۲۲ تا ۱۳۹۷/۷/۲۲
عصر شعر چهارسو

عصر شعر چهارسو

از ۱۳۹۷/۷/۲۳ تا ۱۳۹۷/۷/۲۳
نشست ترانه آواز

نشست ترانه آواز

از ۱۳۹۷/۷/۲۲ تا ۱۳۹۷/۷/۲۲
جلسه ادبی ترنج

جلسه ادبی ترنج

از ۱۳۹۷/۷/۱۶ تا ۱۳۹۷/۷/۱۶
کانون ادبی بهمن

کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۷/۷/۱۱ تا ۱۳۹۷/۷/۱۱
دیدار دوست و تبریک به او

دیدار دوست و تبریک به او

از ۱۳۹۷/۷/۹ تا ۱۳۹۷/۷/۹
کانون ادبی زمستان

کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۷/۷/۱۰ تا ۱۳۹۷/۷/۱۰
ششمین دوره ی آموزش عناصر داستان

ششمین دوره ی آموزش عناصر داستان

از ۱۳۹۷/۷/۲۶ تا ۱۳۹۷/۸/۱۷
انجمن ادبی فراموشی

انجمن ادبی فراموشی

از ۱۳۹۷/۷/۶ تا ۱۳۹۷/۷/۶
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین