دوشنبه های نگارستان

دوشنبه های نگارستان

از ۱۳۹۷/۹/۱۹ تا ۱۳۹۷/۹/۱۹
کانون ادبی بهمن

کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۷/۹/۱۴ تا ۱۳۹۷/۹/۱۴
انجمن ادبی "دکترمعین"

انجمن ادبی "دکترمعین"

از ۱۳۹۷/۹/۱۲ تا ۱۳۹۷/۹/۱۲
حلقه ادبی پنجره

حلقه ادبی پنجره

از ۱۳۹۷/۹/۱۰ تا ۱۳۹۷/۹/۱۰
کانون ادبی بهمن

کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۷/۹/۷ تا ۱۳۹۷/۹/۷
کانون ادبی بهمن

کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۷/۸/۳۰ تا ۱۳۹۷/۸/۳۰
بیست و چهارمین داستانِ جمعه

بیست و چهارمین داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۹/۲ تا ۱۳۹۷/۹/۲
انجمن ادبی "دکترمعین"

انجمن ادبی "دکترمعین"

از ۱۳۹۷/۸/۲۸ تا ۱۳۹۷/۸/۲۸
رونمایی و جشن امضای مجموعه شعر «باران بی‌سرزمین»

رونمایی و جشن امضای مجموعه شعر «باران بی‌سرزمین»

از ۱۳۹۷/۸/۲۳ تا ۱۳۹۷/۸/۲۳
جلسه ادبی ترنج

جلسه ادبی ترنج

از ۱۳۹۷/۸/۲۱ تا ۱۳۹۷/۸/۲۱
کارگاه نقد محور شعر سپید

کارگاه نقد محور شعر سپید

از ۱۳۹۷/۸/۲۳ تا ۱۳۹۷/۱۱/۳
بیست و دومین داستانِ جمعه

بیست و دومین داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۸/۱۸ تا ۱۳۹۷/۸/۱۸
کانون ادبی بهمن

کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۷/۸/۲ تا ۱۳۹۷/۸/۲
کانون ادبی زمستان

کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۷/۸/۱ تا ۱۳۹۷/۸/۱
آئین رونمایی از دو مجموعه شعر «شناسنامه دختر مسیح» و «میان این همه زن»

آئین رونمایی از دو مجموعه شعر «شناسنامه دختر مسیح» و «میان این همه زن»

از ۱۳۹۷/۷/۳۰ تا ۱۳۹۷/۷/۳۰
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین