ادبیات آهنگین

ادبیات آهنگین

از ۱۳۹۶/۲/۱۷ تا ۱۳۹۶/۲/۱۷
کارگاه مبانی شعر و ترانه

کارگاه مبانی شعر و ترانه

از ۱۳۹۶/۲/۱۴ تا ۱۳۹۶/۲/۱۴
کارگاه داستان نویسی

کارگاه داستان نویسی

از ۱۳۹۶/۲/۱۴ تا ۱۳۹۶/۲/۱۴
کانون شعر هنگام

کانون شعر هنگام

از ۱۳۹۶/۵/۱۹ تا ۱۳۹۶/۵/۱۹
پنج‌شنبه‌های سرو

پنج‌شنبه‌های سرو

از ۱۳۹۶/۲/۷ تا ۱۳۹۶/۲/۷
کارگاه شعر و ترانه و مثنوی خوانی

کارگاه شعر و ترانه و مثنوی خوانی

از ۱۳۹۶/۱/۳۱ تا ۱۳۹۶/۱/۳۱
جلسات هفتگی کانون ادبی فرصت

جلسات هفتگی کانون ادبی فرصت

از ۱۳۹۶/۱/۳۱ تا
همنشینی کانون شعر ترانه پارس

همنشینی کانون شعر ترانه پارس

از ۱۳۹۶/۱/۳۱ تا ۱۳۹۶/۱/۳۱
نشست ادبی چارسو

نشست ادبی چارسو

از ۱۳۹۵/۱/۲۲ تا ۱۳۹۶/۹/۱۵
عصرانه ی شعر قلم

عصرانه ی شعر قلم

از ۱۳۹۶/۱/۲۰ تا ۱۳۹۶/۱/۲۰
نشست کانون ادبی اشراق

نشست کانون ادبی اشراق

از ۱۳۹۶/۱/۱۹ تا ۱۳۹۶/۱/۱۹
دوشنبه های شعر نگارستان

دوشنبه های شعر نگارستان

از ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
کانون شعر هنگام

کانون شعر هنگام

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
چهل و یکمین نشست از جلسات نقد چهارشنبه

چهل و یکمین نشست از جلسات نقد چهارشنبه

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
کارگاه شعر «قاب کلمات»

کارگاه شعر «قاب کلمات»

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین