جلسات هفتگی کانون ادبی فرصت

جلسات هفتگی کانون ادبی فرصت

از ۱۳۹۶/۱/۳۱ تا ۱۳۹۹/۱/۲۹
همنشینی کانون شعر ترانه پارس

همنشینی کانون شعر ترانه پارس

از ۱۳۹۶/۱/۳۱ تا ۱۳۹۶/۱/۳۱
نشست ادبی چارسو

نشست ادبی چارسو

از ۱۳۹۵/۱/۲۲ تا ۱۳۹۶/۹/۱۵
عصرانه ی شعر قلم

عصرانه ی شعر قلم

از ۱۳۹۶/۱/۲۰ تا ۱۳۹۶/۱/۲۰
نشست کانون ادبی اشراق

نشست کانون ادبی اشراق

از ۱۳۹۶/۱/۱۹ تا ۱۳۹۶/۱/۱۹
دوشنبه های شعر نگارستان

دوشنبه های شعر نگارستان

از ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
کانون شعر هنگام

کانون شعر هنگام

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
چهل و یکمین نشست از جلسات نقد چهارشنبه

چهل و یکمین نشست از جلسات نقد چهارشنبه

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
کارگاه شعر «قاب کلمات»

کارگاه شعر «قاب کلمات»

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
چهارمین نشست کلمه

چهارمین نشست کلمه

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
دوشنبه های شعر نگارستان

دوشنبه های شعر نگارستان

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
پایتخت شعر

پایتخت شعر

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
نشست های هفتگی بررسی و نقد شعر و ترانه

نشست های هفتگی بررسی و نقد شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۱۲/۵ تا ۱۳۹۵/۱۲/۵
نشست نقد و بررسی چهارشنبه های کتاب

نشست نقد و بررسی چهارشنبه های کتاب

از ۱۳۹۵/۱۲/۴ تا ۱۳۹۵/۱۲/۴
نشست انجمن دانه های در

نشست انجمن دانه های در

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین