روشنان عشق

روشنان عشق

از ۱۳۹۸/۹/۸ تا ۱۳۹۸/۹/۸
نمایش و نقد و بررسی فیلم «رگ خواب»

نمایش و نقد و بررسی فیلم «رگ خواب»

از ۱۳۹۸/۷/۲۸ تا ۱۳۹۸/۷/۲۸
تئاتر «امروز سیزده ژوئیه»

تئاتر «امروز سیزده ژوئیه»

از ۱۳۹۸/۷/۲۳ تا ۱۳۹۸/۸/۳
نمایش آیینی «تنهاتر از مسیح»

نمایش آیینی «تنهاتر از مسیح»

از ۱۳۹۸/۷/۱۸ تا ۱۳۹۸/۸/۶
نمایش و نقد فیلم سینمایی «گناهکار»

نمایش و نقد فیلم سینمایی «گناهکار»

از ۱۳۹۸/۷/۲۳ تا ۱۳۹۸/۷/۲۳
نمایش محشر شام در فرهنگسرای ارسباران

نمایش محشر شام در فرهنگسرای ارسباران

از ۱۳۹۸/۷/۱۳ تا ۱۳۹۸/۷/۱۷
کروکودیل در ارسباران نقد و اکران می شود

کروکودیل در ارسباران نقد و اکران می شود

از ۱۳۹۸/۷/۱۴ تا ۱۳۹۸/۷/۱۴
تاسف در ارسباران نقد و اکران می شود

تاسف در ارسباران نقد و اکران می شود

از ۱۳۹۸/۷/۷ تا ۱۳۹۸/۷/۷
سرخ پوست در فرهنگسرای ارسباران

سرخ پوست در فرهنگسرای ارسباران

از ۱۳۹۸/۶/۳۱ تا ۱۳۹۸/۶/۳۱
اکران و نقد فیلم

اکران و نقد فیلم

از ۱۳۹۸/۶/۲۳ تا ۱۳۹۸/۶/۲۳
نمایش«لافکادیو» نوشته ی سیلوراستاین

نمایش«لافکادیو» نوشته ی سیلوراستاین

از ۱۳۹۸/۵/۱۵ تا ۱۳۹۸/۶/۱۵
نقد و اکران فیلم «بردروازه ی اّبَدیت»

نقد و اکران فیلم «بردروازه ی اّبَدیت»

از ۱۳۹۸/۵/۱۳ تا ۱۳۹۸/۵/۱۳
نمایش مردی که می‎خواست مرد بماند

نمایش مردی که می‎خواست مرد بماند

از ۱۳۹۸/۵/۶ تا ۱۳۹۸/۵/۳۱
شنل قرمزی

شنل قرمزی

از ۱۳۹۸/۴/۳۱ تا ۱۳۹۸/۵/۳۱
نقد و اکران فیلم اکنون ما کیستیم

نقد و اکران فیلم اکنون ما کیستیم

از ۱۳۹۸/۵/۶ تا ۱۳۹۸/۵/۶
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین