دهمین نشست «طنزآوران جهان نمایش»

دهمین نشست «طنزآوران جهان نمایش»

از ۱۳۹۵/۱۲/۷ تا ۱۳۹۵/۱۲/۷
نمایشنامه خوانی " توسعه بشری "

نمایشنامه خوانی " توسعه بشری "

از ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ تا ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
نمایشنامه خوانی درستکارترین قاتل دنیا

نمایشنامه خوانی درستکارترین قاتل دنیا

از ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ تا ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
نمایشنامه خوانی «هدیه جشن سالگرد»

نمایشنامه خوانی «هدیه جشن سالگرد»

از ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ تا ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
افسانه ی شاعر یوش

افسانه ی شاعر یوش

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
بررسی مستند «پرونده 1220»

بررسی مستند «پرونده 1220»

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
جلسه نمایشنامه‌خوانی «شناسنامه پدربزرگ»

جلسه نمایشنامه‌خوانی «شناسنامه پدربزرگ»

از ۱۳۹۵/۱۱/۹ تا ۱۳۹۵/۱۱/۹
نمایش کودک "کلاغه به خونش نرسید"

نمایش کودک "کلاغه به خونش نرسید"

از ۱۳۹۵/۹/۱۴ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۷
نمایش "کابوس ها و خون"

نمایش "کابوس ها و خون"

از ۱۳۹۵/۸/۶ تا ۱۳۹۵/۸/۱۰
پخش و تحلیل فیلم « مرگ یزدگرد » اثر بهرام بیضایی

پخش و تحلیل فیلم « مرگ یزدگرد » اثر بهرام بیضایی

از ۱۳۹۵/۷/۲۴ تا ۱۳۹۵/۷/۲۴
حركات نمايشي كهن بوم و بر

حركات نمايشي كهن بوم و بر

از ۱۳۹۵/۶/۲۲ تا ۱۳۹۵/۶/۲۲
حركات نمايشي كهن بوم و بر

حركات نمايشي كهن بوم و بر

از ۱۳۹۵/۶/۲۱ تا ۱۳۹۵/۶/۲۱
نمايش كودك تاج محمد و ديوهاي سياه و سفيد

نمايش كودك تاج محمد و ديوهاي سياه و سفيد

از ۱۳۹۵/۶/۷ تا ۱۳۹۵/۷/۹
همه، پسران من

همه، پسران من

از ۱۳۹۵/۶/۱ تا ۱۳۹۵/۶/۱۲
تحلیل فیلم در کوچه‌های عشق

تحلیل فیلم در کوچه‌های عشق

از ۱۳۹۵/۶/۶ تا ۱۳۹۵/۶/۶
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین