نقد و اکران فیلم اکنون ما کیستیم

نقد و اکران فیلم اکنون ما کیستیم

از ۱۳۹۸/۵/۶ تا ۱۳۹۸/۵/۶
سرزمین من ایران

سرزمین من ایران

از ۱۳۹۸/۴/۹ تا ۱۳۹۸/۴/۹
اکران عمومی نقد فیلم سینمایی «دیوانه‌ای از قفس پرید»

اکران عمومی نقد فیلم سینمایی «دیوانه‌ای از قفس پرید»

از ۱۳۹۸/۲/۳۱ تا ۱۳۹۸/۲/۳۱
نمایش و نقد فیلم سینمایی «تیر انداز چپ دست»

نمایش و نقد فیلم سینمایی «تیر انداز چپ دست»

از ۱۳۹۸/۳/۱ تا ۱۳۹۸/۳/۱
همایش ملی آئین، صلح و تنوع فرهنگی

همایش ملی آئین، صلح و تنوع فرهنگی

از ۱۳۹۷/۱۲/۸ تا ۱۳۹۷/۱۲/۸
سه روز با سینما و نقاشی

سه روز با سینما و نقاشی

از ۱۳۹۷/۱۱/۸ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
هشتمین دوره جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان (امید)

هشتمین دوره جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان (امید)

از ۱۳۹۷/۱۱/۴ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
نمایش بازی

نمایش بازی

از ۱۳۹۷/۱۱/۴ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
نمایشنامه خوانی «زندان»

نمایشنامه خوانی «زندان»

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
فراخوان شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه دانشجویی نهال

فراخوان شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه دانشجویی نهال

از ۱۳۹۷/۱۰/۷ تا ۱۳۹۸/۱/۱۲
نمایشنامه خوانی زبان انگلیسی «خدای کشتار»

نمایشنامه خوانی زبان انگلیسی «خدای کشتار»

از ۱۳۹۷/۹/۱۵ تا ۱۳۹۷/۹/۱۶
نمایش فیلم مستند سلطان بی تاج و تخت بخارا

نمایش فیلم مستند سلطان بی تاج و تخت بخارا

از ۱۳۹۷/۸/۳۰ تا ۱۳۹۷/۸/۳۰
فیلم کوتاه ببینیم

فیلم کوتاه ببینیم

از ۱۳۹۷/۸/۲۱ تا ۱۳۹۷/۸/۲۱
نمایش‌ بزرگ تنهاتر از مسیح

نمایش‌ بزرگ تنهاتر از مسیح

از ۱۳۹۷/۷/۱۷ تا ۱۳۹۷/۸/۱۷
نمایش دوزخ (در بسته)

نمایش دوزخ (در بسته)

از ۱۳۹۷/۷/۷ تا ۱۳۹۷/۷/۲۰
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین