نقد نمایشنامه «هزار فرسنگ زیر دریا»

نقد نمایشنامه «هزار فرسنگ زیر دریا»

از ۱۳۹۷/۶/۲۴ تا ۱۳۹۷/۶/۲۴
اجرای شبیه‌خوانی و پرده‌خوانی «بغض صحنه»

اجرای شبیه‌خوانی و پرده‌خوانی «بغض صحنه»

از ۱۳۹۷/۶/۲۴ تا ۱۳۹۷/۶/۲۵
فراخوان دومین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال ایران

فراخوان دومین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال ایران

از ۱۳۹۷/۶/۲۳ تا ۱۳۹۷/۷/۲۰
نشست پژوهشی ابتذال در سینمای ایران

نشست پژوهشی ابتذال در سینمای ایران

از ۱۳۹۷/۶/۲۱ تا ۱۳۹۷/۶/۲۱
نمایش و نقد و بررسی فیلم کمدی «هزارپا»

نمایش و نقد و بررسی فیلم کمدی «هزارپا»

از ۱۳۹۷/۶/۱۸ تا ۱۳۹۷/۶/۱۸
آیین پایانی جایزه سینماسینما

آیین پایانی جایزه سینماسینما

از ۱۳۹۷/۶/۱۸ تا ۱۳۹۷/۶/۱۸
نمایشنامه خوانی کاکتوس

نمایشنامه خوانی کاکتوس

از ۱۳۹۷/۶/۱۱ تا ۱۳۹۷/۶/۱۱
سومین همایش بین المللی تئاتر مردمی پیاده روی اربعین

سومین همایش بین المللی تئاتر مردمی پیاده روی اربعین

از ۱۳۹۷/۶/۱۱ تا ۱۳۹۷/۷/۵
اجرای موسیقی پژوهشی «موسیقی معاصر»

اجرای موسیقی پژوهشی «موسیقی معاصر»

از ۱۳۹۷/۶/۹ تا ۱۳۹۷/۶/۹
اکران فیلم «قرمز»

اکران فیلم «قرمز»

از ۱۳۹۷/۶/۹ تا ۱۳۹۷/۶/۹
فراخوان نخستین جشنواره بین المللی تئاتر «الف»

فراخوان نخستین جشنواره بین المللی تئاتر «الف»

از ۱۳۹۷/۵/۳۱ تا ۱۳۹۷/۷/۳۰
نمایش «بقالی کوچه هشتم»

نمایش «بقالی کوچه هشتم»

از ۱۳۹۷/۶/۱ تا ۱۳۹۷/۶/۵
شب کبوتر و کبوتر بازی در ایران

شب کبوتر و کبوتر بازی در ایران

از ۱۳۹۷/۵/۲۹ تا ۱۳۹۷/۵/۲۹
​بزرگداشت «حسن توفیق» و پنجاه سال طنز مطبوعاتی ایران

​بزرگداشت «حسن توفیق» و پنجاه سال طنز مطبوعاتی ایران

از ۱۳۹۷/۵/۲۹ تا ۱۳۹۷/۵/۲۹
فراخوان چهل و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد

فراخوان چهل و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد

از ۱۳۹۷/۵/۲۱ تا ۱۳۹۷/۵/۳۰
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین