کارگاه آموزش مبانی شعر

کارگاه آموزش مبانی شعر

از ۱۳۹۶/۴/۴ تا ۱۳۹۶/۴/۴
کانون شعر هنگام

کانون شعر هنگام

از ۱۳۹۶/۳/۳۱ تا ۱۳۹۶/۳/۳۱
سه شنبه های شعر نیاوران

سه شنبه های شعر نیاوران

از ۱۳۹۶/۳/۲۳ تا ۱۳۹۷/۱/۱۴
پایتخت شعر

پایتخت شعر

از ۱۳۹۶/۳/۷ تا ۱۳۹۶/۳/۷
دوشنبه های شعر نگارستان

دوشنبه های شعر نگارستان

از ۱۳۹۶/۳/۸ تا ۱۳۹۶/۳/۸
نشست انجمن دانه های در

نشست انجمن دانه های در

از ۱۳۹۶/۳/۷ تا ۱۳۹۶/۳/۷
یکشنبه ها

یکشنبه ها

از ۱۳۹۶/۲/۲۰ تا ۱۳۹۶/۲/۲۰
نمایشگاه مینیاتور

نمایشگاه مینیاتور

از ۱۳۹۶/۲/۱۶ تا ۱۳۹۶/۲/۲۲
کانون ادبی اوستا

کانون ادبی اوستا

از ۱۳۹۶/۲/۱۶ تا ۱۳۹۶/۲/۱۶
ادبیات آهنگین

ادبیات آهنگین

از ۱۳۹۶/۲/۱۷ تا ۱۳۹۶/۲/۱۷
کارگاه مبانی شعر و ترانه

کارگاه مبانی شعر و ترانه

از ۱۳۹۶/۲/۱۴ تا ۱۳۹۶/۲/۱۴
کارگاه داستان نویسی

کارگاه داستان نویسی

از ۱۳۹۶/۲/۱۴ تا ۱۳۹۶/۲/۱۴
کانون شعر هنگام

کانون شعر هنگام

از ۱۳۹۶/۵/۱۹ تا ۱۳۹۶/۵/۱۹
پنج‌شنبه‌های سرو

پنج‌شنبه‌های سرو

از ۱۳۹۶/۲/۷ تا ۱۳۹۶/۲/۷
کارگاه شعر و ترانه و مثنوی خوانی

کارگاه شعر و ترانه و مثنوی خوانی

از ۱۳۹۶/۱/۳۱ تا ۱۳۹۶/۱/۳۱
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین