نهمین شب شعر باغ كتاب تبريز

نهمین شب شعر باغ كتاب تبريز

از ۱۳۹۷/۶/۵ تا ۱۳۹۷/۶/۵
کانون ادبی زمستان

کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۷/۶/۶ تا ۱۳۹۷/۶/۶
داستانِ جمعه

داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۶/۲ تا ۱۳۹۷/۶/۲
کانون ادبی زمستان

کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۷/۵/۳۰ تا ۱۳۹۷/۵/۳۰
مجلس فضولی خوانی

مجلس فضولی خوانی

از ۱۳۹۷/۵/۳۰ تا ۱۳۹۷/۵/۳۰
شب های شعر باغ كتاب تبريز

شب های شعر باغ كتاب تبريز

از ۱۳۹۷/۵/۲۹ تا ۱۳۹۷/۵/۲۹
انجمن ادبی ونداد

انجمن ادبی ونداد

از ۱۳۹۷/۵/۲۵ تا ۱۳۹۷/۵/۲۵
کانون شعر هنگام

کانون شعر هنگام

از ۱۳۹۷/۵/۲۴ تا ۱۳۹۷/۵/۲۴
شعرآورد تبریز

شعرآورد تبریز

از ۱۳۹۷/۵/۲۳ تا ۱۳۹۷/۵/۲۳
دیدار و گفتگو با  دکتر سید علی احمدی ابهری

دیدار و گفتگو با دکتر سید علی احمدی ابهری

از ۱۳۹۷/۵/۲۵ تا ۱۳۹۷/۵/۲۵
انجمن شاعران ایران

انجمن شاعران ایران

از ۱۳۹۷/۵/۲۲ تا ۱۳۹۷/۵/۲۲
یازدهمین داستانِ جمعه

یازدهمین داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۵/۲۶ تا ۱۳۹۷/۵/۲۶
جشن امضای دو کتاب به ترجمه‌ اصغر نوری

جشن امضای دو کتاب به ترجمه‌ اصغر نوری

از ۱۳۹۷/۵/۲۹ تا ۱۳۹۷/۵/۲۹
کارگاه داستان مجید قیصری

کارگاه داستان مجید قیصری

از ۱۳۹۷/۵/۲۱ تا ۱۳۹۷/۵/۲۱
چرا درباره‌ی سینما بخوانیم؟

چرا درباره‌ی سینما بخوانیم؟

از ۱۳۹۷/۵/۲۱ تا ۱۳۹۷/۵/۲۱
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین