تراژدی در هارلم

تراژدی در هارلم

نشر مرکز ۳۵۰,۰۰۰ ریال
بابا گوریو

بابا گوریو

نشر مرکز ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
هنر خودشناسی

هنر خودشناسی

نشر مرکز ۲۷۰,۰۰۰ ریال
هرمتیکا

هرمتیکا

نشر مرکز ۶۳۵,۰۰۰ ریال
ایرانیان (دوران باستان تا دوره ی معاصر)

ایرانیان (دوران باستان تا دوره ی معاصر)

نشر مرکز ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال
زایش تراژدی و چند نوشته ی دیگر

زایش تراژدی و چند نوشته ی دیگر

نشر مرکز ۵۸۵,۰۰۰ ریال
آدم ها روی پل

آدم ها روی پل

نشر مرکز ۳۹۵,۰۰۰ ریال
کوری (نشر مرکز)

کوری (نشر مرکز)

نشر مرکز ۷۶۵,۰۰۰ ریال
میشل فوکو، دانش و قدرت

میشل فوکو، دانش و قدرت

نشر هرمس ۴۲۰,۰۰۰ ریال
اتاق شماره ۶

اتاق شماره ۶

نشر هرمس ۲۰۰,۰۰۰ ریال
رویای نیمه شب

رویای نیمه شب

نشر کتابستان ۵۵۰,۰۰۰ ریال
خون انار گردن پاییز است

خون انار گردن پاییز است

نشر نیستان ۲۶۵,۰۰۰ ریال
تشیع علوی و تشیع صفوی

تشیع علوی و تشیع صفوی

نشر سپیده باوران ۴۸۰,۰۰۰ ریال
زیباترین روح پرستنده امام سجاد

زیباترین روح پرستنده امام سجاد

نشر سپیده باوران ۱۲۰,۰۰۰ ریال
تعاملات هنرمندان و محیط زیست در پیوند هنر معاصر

تعاملات هنرمندان و محیط زیست در پیوند هنر معاصر

نشر هزاره ققنوس ۹۰۰,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین