پیرمرد و دریا (ارنست همینگوی)

پیرمرد و دریا (ارنست همینگوی)

نشر افق ۳۰۰,۰۰۰ ریال
چشمهایش

چشمهایش

نشر نگاه ۳۸۵,۰۰۰ ریال
سیاه گلیمان

سیاه گلیمان

نشر ایهام ۲۲۰,۰۰۰ ریال
مردانی در آفتای

مردانی در آفتای

نشر شانی ۲۵۰,۰۰۰ ریال
مغازه خودکشی

مغازه خودکشی

نشر شانی ۳۲۰,۰۰۰ ریال
آب انبار

آب انبار

نشر آثار برتر ۵۵۰,۰۰۰ ریال
رویای چرمینه

رویای چرمینه

نشر آثار برتر ۲۰۰,۰۰۰ ریال
جز از کل

جز از کل

نشر چشمه ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
فصلی دیگر

فصلی دیگر

نشر آثار برتر ۲۲۰,۰۰۰ ریال
کوری (ژوزه سارماگو)

کوری (ژوزه سارماگو)

نشر مروارید ۶۰۰,۰۰۰ ریال
حاشیه ای بر مبانی داستان

حاشیه ای بر مبانی داستان

نشر نیماژ ۱۹۰,۰۰۰ ریال
هردو نیمه ماه تاریک است

هردو نیمه ماه تاریک است

نشر چشمه ۷۰۰,۰۰۰ ریال
چه گونه فیلم دوبله کنیم

چه گونه فیلم دوبله کنیم

نشر نگاه ۴۸۵,۰۰۰ ریال
مرد نخستین

مرد نخستین

نشر سوره مهر ۱۸۰,۰۰۰ ریال
ای کاش گل سرخ نبود

ای کاش گل سرخ نبود

نشر سوره مهر ۲۵۰,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین