سالاد لبخند

سالاد لبخند

نشر شانی ۴۵۰,۰۰۰ ریال
قصاب ها گوشت شاعران در تبعید را می فروشند

قصاب ها گوشت شاعران در تبعید را می فروشند

نشر شانی ۳۰۰,۰۰۰ ریال
سبز روشن

سبز روشن

نشر شانی ۲۰۰,۰۰۰ ریال
سیهو(دفتر اول: عطر جا مانده)

سیهو(دفتر اول: عطر جا مانده)

نشر شانی ۵۰۰,۰۰۰ ریال
پسرک، موش کور، روباه و اسب

پسرک، موش کور، روباه و اسب

نشر میلکان ۴۵۰,۰۰۰ ریال
زندگی جای دیگری است

زندگی جای دیگری است

نشر نو ۵۰۰,۰۰۰ ریال
چه گونگی

چه گونگی

نشر فصل پنجم ۲۷۰,۰۰۰ ریال
رسوایی انگور

رسوایی انگور

نشر فصل پنجم ۲۲۰,۰۰۰ ریال
چای دارچینی

چای دارچینی

نشر ایجاز ۲۰۰,۰۰۰ ریال
تضاد آینه و شناسنامه

تضاد آینه و شناسنامه

نشر ایجاز ۲۵۰,۰۰۰ ریال
آیه ی عذاب

آیه ی عذاب

نشر ایجاز ۲۵۰,۰۰۰ ریال
در ایهام هستی رها

در ایهام هستی رها

نشر ایجاز ۴۰۰,۰۰۰ ریال
نامه‌ای به او

نامه‌ای به او

نشر آثار برتر ۲۰۰,۰۰۰ ریال
خلیج، حرف‌هایم را گوش کن.

خلیج، حرف‌هایم را گوش کن.

نشر آثار برتر ۳۰۰,۰۰۰ ریال
جهان درون من

جهان درون من

نشر آثار برتر ۲۰۰,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین