اتفاق ترانه

اتفاق ترانه

از ۱۳۹۵/۹/۶ تا ۱۳۹۵/۹/۶
کانون غزل امروز

کانون غزل امروز

از ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ تا ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
کانون ادبیات آهنگین

کانون ادبیات آهنگین

از ۱۳۹۵/۸/۱۶ تا ۱۳۹۵/۸/۱۶
کانون شهریاران

کانون شهریاران

از ۱۳۹۵/۸/۱۳ تا ۱۳۹۵/۸/۱۳
حکایت های شیرین مثنوی

حکایت های شیرین مثنوی

از ۱۳۹۵/۸/۸ تا ۱۳۹۵/۸/۸
تفسیر اشعار مولانا در برنامه " بشنو از نی"

تفسیر اشعار مولانا در برنامه " بشنو از نی"

از ۱۳۹۵/۸/۱۰ تا ۱۳۹۵/۸/۱۰
نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان

نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان

از ۱۳۹۵/۸/۸ تا ۱۳۹۵/۹/۳۰
بازخوانی داستان "گربه سیاه" ادگار آلن پو

بازخوانی داستان "گربه سیاه" ادگار آلن پو

از ۱۳۹۵/۸/۹ تا ۱۳۹۵/۸/۹
دورهمی کتاب

دورهمی کتاب

از ۱۳۹۵/۸/۸ تا ۱۳۹۵/۷/۱۲
شب قیصر

شب قیصر

از ۱۳۹۵/۸/۸ تا ۱۳۹۵/۸/۸
نشست تخصصی شعر گیومه

نشست تخصصی شعر گیومه

از ۱۳۹۵/۸/۸ تا ۱۳۹۵/۸/۸
محفل شعر و ترانه

محفل شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۸/۵ تا ۱۳۹۵/۸/۵
سرو چمان

سرو چمان

از ۱۳۹۵/۸/۴ تا ۱۳۹۵/۸/۴
مراسم رونمایی از کتاب «کاخ سعدآبادی»

مراسم رونمایی از کتاب «کاخ سعدآبادی»

از ۱۳۹۵/۸/۳ تا ۱۳۹۵/۸/۳
کانون ادبی افق

کانون ادبی افق

از ۱۳۹۵/۸/۳ تا ۱۳۹۵/۸/۳
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین