رونمایی از کتاب «آیینه های مکدر»

رونمایی از کتاب «آیینه های مکدر»

از ۱۳۹۵/۷/۲۸ تا ۱۳۹۵/۷/۲۸
انجمن ادبی آفاق

انجمن ادبی آفاق

از ۱۳۹۵/۷/۳۰ تا ۱۳۹۵/۷/۳۰
شب شعر و معرفی کتاب

شب شعر و معرفی کتاب

از ۱۳۹۵/۷/۳۰ تا ۱۳۹۵/۷/۳۰
کانون شعر و ترانه پارس

کانون شعر و ترانه پارس

از ۱۳۹۵/۷/۲۹ تا ۱۳۹۵/۷/۲۹
رونمایی از کتاب نینوا

رونمایی از کتاب نینوا

از ۱۳۹۵/۷/۲۹ تا ۱۳۹۵/۷/۲۹
روایت سرو

روایت سرو

از ۱۳۹۵/۷/۲۸ تا ۱۳۹۵/۷/۲۸
عصر شعر عاشورایی

عصر شعر عاشورایی

از ۱۳۹۵/۷/۲۶ تا ۱۳۹۵/۷/۲۶
انجمن غزل

انجمن غزل

از ۱۳۹۵/۷/۲۵ تا ۱۳۹۵/۷/۲۵
شب شعر و ترانه

شب شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۷/۲۵ تا ۱۳۹۵/۷/۲۵
نقد و بررسی شعر و ترانه

نقد و بررسی شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۷/۲۷ تا ۱۳۹۵/۷/۲۷
انجمن ادبی سیمرغ

انجمن ادبی سیمرغ

از ۱۳۹۵/۷/۲۴ تا ۱۳۹۵/۷/۲۴
اذان به افق نیزه

اذان به افق نیزه

از ۱۳۹۵/۷/۲۵ تا ۱۳۹۵/۷/۲۵
پایتخت شعر

پایتخت شعر

از ۱۳۹۵/۷/۲۷ تا ۱۳۹۵/۷/۲۷
خانه ترانه

خانه ترانه

از ۱۳۹۵/۷/۱۵ تا ۱۳۹۵/۷/۱۵
نقد و بررسی شعر و ترانه

نقد و بررسی شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۷/۱۳ تا ۱۳۹۵/۷/۱۳
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین