کانون ادبی اندیشه

کانون ادبی اندیشه

از ۱۳۹۵/۸/۴ تا ۱۳۹۵/۸/۴
شاعران بی قلم

شاعران بی قلم

از ۱۳۹۵/۸/۵ تا ۱۳۹۵/۸/۵
نقد و بررسی شعر و ترانه

نقد و بررسی شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۸/۴ تا ۱۳۹۵/۸/۴
عصر شعر و ترانه

عصر شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۸/۶ تا ۱۳۹۵/۸/۶
شعر خوانی و نقد شعر

شعر خوانی و نقد شعر

از ۱۳۹۵/۸/۲ تا ۱۳۹۵/۸/۲
رونمایی از کتاب «آیینه های مکدر»

رونمایی از کتاب «آیینه های مکدر»

از ۱۳۹۵/۷/۲۸ تا ۱۳۹۵/۷/۲۸
انجمن ادبی آفاق

انجمن ادبی آفاق

از ۱۳۹۵/۷/۳۰ تا ۱۳۹۵/۷/۳۰
شب شعر و معرفی کتاب

شب شعر و معرفی کتاب

از ۱۳۹۵/۷/۳۰ تا ۱۳۹۵/۷/۳۰
کانون شعر و ترانه پارس

کانون شعر و ترانه پارس

از ۱۳۹۵/۷/۲۹ تا ۱۳۹۵/۷/۲۹
رونمایی از کتاب نینوا

رونمایی از کتاب نینوا

از ۱۳۹۵/۷/۲۹ تا ۱۳۹۵/۷/۲۹
روایت سرو

روایت سرو

از ۱۳۹۵/۷/۲۸ تا ۱۳۹۵/۷/۲۸
عصر شعر عاشورایی

عصر شعر عاشورایی

از ۱۳۹۵/۷/۲۶ تا ۱۳۹۵/۷/۲۶
انجمن غزل

انجمن غزل

از ۱۳۹۵/۷/۲۵ تا ۱۳۹۵/۷/۲۵
شب شعر و ترانه

شب شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۷/۲۵ تا ۱۳۹۵/۷/۲۵
نقد و بررسی شعر و ترانه

نقد و بررسی شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۷/۲۷ تا ۱۳۹۵/۷/۲۷
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین