شب های شعر

شب های شعر

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
عصرانه ی شعر قلم

عصرانه ی شعر قلم

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
سلسله نشست های هفتگی کانون ادبیات آهنگین

سلسله نشست های هفتگی کانون ادبیات آهنگین

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
اختتامیه شعرانه

اختتامیه شعرانه

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
نشست ادبی

نشست ادبی

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پایتخت شعر

پایتخت شعر

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۷
نشست صد و هجدهم انجمن ادبی هنری ونداد

نشست صد و هجدهم انجمن ادبی هنری ونداد

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
نقد شعر شاعران بدون مجموعه

نقد شعر شاعران بدون مجموعه

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
نقد شعر و ترانه

نقد شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
چهارمین نشست پنجشنبه های شعر

چهارمین نشست پنجشنبه های شعر

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
دگرخند

دگرخند

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
رونمایی از چهار مجموعه شعر

رونمایی از چهار مجموعه شعر

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
شبی با شعر و ترانه

شبی با شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
سی و یکمین نشست تخصصی شعر گیومه

سی و یکمین نشست تخصصی شعر گیومه

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
جلسه تخصصی کارگاهی

جلسه تخصصی کارگاهی

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۰
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین