پایتخت شعر

پایتخت شعر

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۷
نشست صد و هجدهم انجمن ادبی هنری ونداد

نشست صد و هجدهم انجمن ادبی هنری ونداد

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
نقد شعر شاعران بدون مجموعه

نقد شعر شاعران بدون مجموعه

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
نقد شعر و ترانه

نقد شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
چهارمین نشست پنجشنبه های شعر

چهارمین نشست پنجشنبه های شعر

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
دگرخند

دگرخند

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
رونمایی از چهار مجموعه شعر

رونمایی از چهار مجموعه شعر

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
شبی با شعر و ترانه

شبی با شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
سی و یکمین نشست تخصصی شعر گیومه

سی و یکمین نشست تخصصی شعر گیومه

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
جلسه تخصصی کارگاهی

جلسه تخصصی کارگاهی

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۰
من یک زمستانی ام

من یک زمستانی ام

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
نقد و بررسی شعر و ترانه

نقد و بررسی شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۱۰/۷ تا ۱۳۹۵/۱۰/۷
نشست كانون ادبي افق

نشست كانون ادبي افق

از ۱۳۹۵/۱۰/۶ تا ۱۳۹۵/۱۰/۶
سرو چمان

سرو چمان

از ۱۳۹۵/۱۰/۶ تا ۱۳۹۵/۱۰/۶
اتفاق ترانه

اتفاق ترانه

از ۱۳۹۵/۱۰/۴ تا ۱۳۹۵/۱۰/۴
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین