عصر شعر و ترانه

عصر شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۱۰/۲ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲
شب چله

شب چله

از ۱۳۹۵/۹/۳۰ تا ۱۳۹۵/۹/۳۰
به ساعت اصفهان

به ساعت اصفهان

از ۱۳۹۵/۹/۲۵ تا ۱۳۹۵/۹/۲۵
انجمن شعر آیینی

انجمن شعر آیینی

از ۱۳۹۵/۹/۲۳ تا ۱۳۹۵/۹/۲۳
آیین پایانی دومین جشنواره شعر نیاوران

آیین پایانی دومین جشنواره شعر نیاوران

از ۱۳۹۵/۹/۲۵ تا ۱۳۹۵/۹/۲۳
آیین رونمایی کتاب

آیین رونمایی کتاب

از ۱۳۹۵/۹/۲۳ تا ۱۳۹۵/۹/۲۳
کارگاه نقدوبررسی شعر

کارگاه نقدوبررسی شعر

از ۱۳۹۵/۹/۲۴ تا ۱۳۹۵/۹/۲۴
نقدوبررسی شعروترانه

نقدوبررسی شعروترانه

از ۱۳۹۵/۹/۲۳ تا ۱۳۹۵/۹/۲۳
کانون شعر هنگام

کانون شعر هنگام

از ۱۳۹۵/۹/۵ تا ۱۳۹۵/۹/۶
شب شعر شاعران ایران

شب شعر شاعران ایران

از ۱۳۹۵/۹/۱۹ تا ۱۳۹۵/۹/۱۹
اتفاق ترانه

اتفاق ترانه

از ۱۳۹۵/۹/۶ تا ۱۳۹۵/۹/۶
کانون غزل امروز

کانون غزل امروز

از ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ تا ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
کانون ادبیات آهنگین

کانون ادبیات آهنگین

از ۱۳۹۵/۸/۱۶ تا ۱۳۹۵/۸/۱۶
کانون شهریاران

کانون شهریاران

از ۱۳۹۵/۸/۱۳ تا ۱۳۹۵/۸/۱۳
حکایت های شیرین مثنوی

حکایت های شیرین مثنوی

از ۱۳۹۵/۸/۸ تا ۱۳۹۵/۸/۸
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین