نشست هفتگی شب های ادبیات

نشست هفتگی شب های ادبیات

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
نشست بررسی کتاب «پاییز فصل آخر سال است»

نشست بررسی کتاب «پاییز فصل آخر سال است»

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
ترانه مهر

ترانه مهر

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
نشست نقد و بررسی رمان «معمای عشق ساعتی»

نشست نقد و بررسی رمان «معمای عشق ساعتی»

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
حلقه ادبی پنجره

حلقه ادبی پنجره

از ۱۳۹۷/۱۰/۸ تا ۱۳۹۷/۱۰/۸
شب دکتر رضا نیلی‌پور

شب دکتر رضا نیلی‌پور

از ۱۳۹۷/۱۰/۸ تا ۱۳۹۷/۱۰/۸
حلقه بامداد

حلقه بامداد

از ۱۳۹۷/۱۰/۷ تا ۱۳۹۷/۱۰/۷
ترانه مهر

ترانه مهر

از ۱۳۹۷/۱۰/۸ تا ۱۳۹۷/۱۰/۸
جشن سومین سالگرد تاسیس هوای شعر

جشن سومین سالگرد تاسیس هوای شعر

از ۱۳۹۷/۱۰/۶ تا ۱۳۹۷/۱۰/۶
نشست نقد و بررسی مجموعه قصیده سیاه مست سایه تاک

نشست نقد و بررسی مجموعه قصیده سیاه مست سایه تاک

از ۱۳۹۷/۱۰/۶ تا ۱۳۹۷/۱۰/۶
نشست نقد و بررسی مجموعه قصیده #سیاه_مست_سایه_تاک

نشست نقد و بررسی مجموعه قصیده #سیاه_مست_سایه_تاک

از ۱۳۹۷/۱۰/۶ تا ۱۳۹۷/۱۰/۶
نشست دی ماه «عصر شعر و ترانه»

نشست دی ماه «عصر شعر و ترانه»

از ۱۳۹۷/۱۰/۶ تا ۱۳۹۷/۱۰/۶
مولیر به زبان فارسی

مولیر به زبان فارسی

از ۱۳۹۷/۱۰/۳ تا ۱۳۹۷/۱۰/۳
شب شیون فومنی

شب شیون فومنی

از ۱۳۹۷/۱۰/۴ تا ۱۳۹۷/۱۰/۴
جشن یلدا در کافه فراموشی

جشن یلدا در کافه فراموشی

از ۱۳۹۷/۹/۲۹ تا ۱۳۹۷/۹/۲۹
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین