فراخوان چهارمین سوگواره ملی«میعادگاه عاشورایی دانشجویان»

فراخوان چهارمین سوگواره ملی«میعادگاه عاشورایی دانشجویان»

از ۱۳۹۷/۶/۲۷ تا ۱۳۹۷/۷/۱۳
شب های شعر باغ كتاب تبريز

شب های شعر باغ كتاب تبريز

از ۱۳۹۷/۶/۲۶ تا ۱۳۹۷/۶/۲۶
دهمین سوگواره ادبی بغض واژه

دهمین سوگواره ادبی بغض واژه

از ۱۳۹۷/۶/۲۵ تا ۱۳۹۷/۶/۲۵
نشست نقد و بررسی «وقعه الطف»

نشست نقد و بررسی «وقعه الطف»

از ۱۳۹۷/۶/۲۶ تا ۱۳۹۷/۶/۲۶
پانزدهمین جلسه‌ی نشست‌های نقد و بررسی کتاب‌های موفقیت

پانزدهمین جلسه‌ی نشست‌های نقد و بررسی کتاب‌های موفقیت

از ۱۳۹۷/۶/۲۵ تا ۱۳۹۷/۶/۲۵
پنجاه و چهارمین جلسه‌ی کارگاه شاهنامه‌خوانی

پنجاه و چهارمین جلسه‌ی کارگاه شاهنامه‌خوانی

از ۱۳۹۷/۶/۲۴ تا ۱۳۹۷/۶/۲۴
نقدوبررسی «آدم‌های اشتباهی»

نقدوبررسی «آدم‌های اشتباهی»

از ۱۳۹۷/۶/۲۶ تا ۱۳۹۷/۶/۲۶
نشست بازخوانی «کآشوب»

نشست بازخوانی «کآشوب»

از ۱۳۹۷/۶/۲۴ تا ۱۳۹۷/۶/۲۴
یکشنبه های داستان

یکشنبه های داستان

از ۱۳۹۷/۶/۲۵ تا ۱۳۹۷/۶/۲۵
انجمن ادبی فراگفتار

انجمن ادبی فراگفتار

از ۱۳۹۷/۶/۲۳ تا ۱۳۹۷/۶/۲۳
ششمین کنگره بین المللی شعر بانوان عاشورایی

ششمین کنگره بین المللی شعر بانوان عاشورایی

از ۱۳۹۷/۶/۲۲ تا ۱۳۹۷/۷/۶
پانزدهمین داستانِ جمعه

پانزدهمین داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۶/۲۳ تا ۱۳۹۷/۶/۲۳
جلسه نقد و بررسی مجموعه شعر «سرزمین سنگ پشت ها»

جلسه نقد و بررسی مجموعه شعر «سرزمین سنگ پشت ها»

از ۱۳۹۷/۶/۲۲ تا ۱۳۹۷/۶/۲۲
رونمایی از رمان «ولی دیوانه وار ...»

رونمایی از رمان «ولی دیوانه وار ...»

از ۱۳۹۷/۶/۲۱ تا ۱۳۹۷/۶/۲۱
دیدار و گفتگو با دکتر مریم رسولیان

دیدار و گفتگو با دکتر مریم رسولیان

از ۱۳۹۷/۶/۲۲ تا ۱۳۹۷/۶/۲۲
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین