نشست "تاثیر صادق چوبک در ادبیات داستانی معاصر"

نشست "تاثیر صادق چوبک در ادبیات داستانی معاصر"

از ۱۳۹۷/۵/۶ تا ۱۳۹۷/۵/۶
داستانِ جمعه

داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۵/۵ تا ۱۳۹۷/۵/۵
جشنواره «رویای کهکشانی من»

جشنواره «رویای کهکشانی من»

از ۱۳۹۷/۵/۵ تا ۱۳۹۷/۵/۳۰
پاتوق شعر

پاتوق شعر

از ۱۳۹۷/۵/۵ تا ۱۳۹۷/۵/۵
نشست آکادمی ترانه

نشست آکادمی ترانه

از ۱۳۹۷/۵/۵ تا ۱۳۹۷/۵/۵
نشست شعر خوانش

نشست شعر خوانش

از ۱۳۹۷/۵/۵ تا ۱۳۹۷/۵/۵
مراسم رونمایی از کتاب «چوب گلف انگلیسی»

مراسم رونمایی از کتاب «چوب گلف انگلیسی»

از ۱۳۹۷/۵/۸ تا ۱۳۹۷/۵/۸
لذت خواندن ادبیات کلاسیک در عصر بی حوصلگی

لذت خواندن ادبیات کلاسیک در عصر بی حوصلگی

از ۱۳۹۷/۵/۴ تا ۱۳۹۷/۵/۴
کارگاه داستان نویسی امیرحسن چهلتن

کارگاه داستان نویسی امیرحسن چهلتن

از ۱۳۹۷/۵/۹ تا ۱۳۹۷/۷/۳
ایستگاه داستان

ایستگاه داستان

از ۱۳۹۷/۵/۴ تا ۱۳۹۷/۵/۴
نشست  مرداد ماه «عصر شعر و ترانه»

نشست مرداد ماه «عصر شعر و ترانه»

از ۱۳۹۷/۵/۴ تا ۱۳۹۷/۵/۴
کارگاه داستان نویسی

کارگاه داستان نویسی

از ۱۳۹۷/۵/۳ تا ۱۳۹۷/۵/۳
کانون ادبی بهمن

کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۷/۵/۳ تا ۱۳۹۷/۵/۳
آیین رونمایی و نقد مجموعه شعر «تماشایی» سروده میلاد عرفان پور

آیین رونمایی و نقد مجموعه شعر «تماشایی» سروده میلاد عرفان پور

از ۱۳۹۷/۴/۳۱ تا ۱۳۹۷/۴/۳۱
انجمن شعر و ترانه

انجمن شعر و ترانه

از ۱۳۹۷/۴/۳۱ تا ۱۳۹۷/۴/۳۱
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین