کانون ادبی زمستان

کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۷/۸/۱ تا ۱۳۹۷/۸/۱
نشست نقد و بررسی رمان ابدی

نشست نقد و بررسی رمان ابدی

از ۱۳۹۷/۷/۲۹ تا ۱۳۹۷/۷/۲۹
نقدوبررسی رمان «سه سکانس از پاییز»

نقدوبررسی رمان «سه سکانس از پاییز»

از ۱۳۹۷/۷/۲۹ تا ۱۳۹۷/۷/۲۹
آئین رونمایی از دو مجموعه شعر «شناسنامه دختر مسیح» و «میان این همه زن»

آئین رونمایی از دو مجموعه شعر «شناسنامه دختر مسیح» و «میان این همه زن»

از ۱۳۹۷/۷/۳۰ تا ۱۳۹۷/۷/۳۰
نشست نقد و بررسی مجموعه داستان سنگ یحیی

نشست نقد و بررسی مجموعه داستان سنگ یحیی

از ۱۳۹۷/۸/۱ تا ۱۳۹۷/۸/۱
فراخوان جشنواره هنری هفته پژوهش

فراخوان جشنواره هنری هفته پژوهش

از ۱۳۹۷/۷/۲۶ تا ۱۳۹۷/۸/۳۰
ترانه مهر

ترانه مهر

از ۱۳۹۷/۷/۲۸ تا ۱۳۹۷/۷/۲۸
دیدار با علی اتحاد

دیدار با علی اتحاد

از ۱۳۹۷/۷/۲۷ تا ۱۳۹۷/۷/۲۷
انجمن ادبی فراموشی

انجمن ادبی فراموشی

از ۱۳۹۷/۷/۲۷ تا ۱۳۹۷/۷/۲۷
بررسی کارنامه ادبی فریاد شیری

بررسی کارنامه ادبی فریاد شیری

از ۱۳۹۷/۷/۲۶ تا ۱۳۹۷/۷/۲۶
نقد،بررسی و گفتگو کتاب رمان "سالتو"

نقد،بررسی و گفتگو کتاب رمان "سالتو"

از ۱۳۹۷/۷/۲۵ تا ۱۳۹۷/۷/۲۵
نشست نقد و بررسی مجموعه داستان «داستان زندگی »

نشست نقد و بررسی مجموعه داستان «داستان زندگی »

از ۱۳۹۷/۷/۲۶ تا ۱۳۹۷/۷/۲۶
گفت‌وگویی پیرامون فرهنگ و زندگی روزمره در ژاپن و آلمان

گفت‌وگویی پیرامون فرهنگ و زندگی روزمره در ژاپن و آلمان

از ۱۳۹۷/۷/۲۸ تا ۱۳۹۷/۷/۲۸
نوزدهمین داستانِ جمعه

نوزدهمین داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۵/۲۶ تا ۱۳۹۷/۵/۲۶
دیدار و گفتگو با دکتر مجید صادقی

دیدار و گفتگو با دکتر مجید صادقی

از ۱۳۹۷/۷/۲۶ تا ۱۳۹۷/۷/۲۶
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین