هفتمین نشست انجمن ادبی ناهونته

هفتمین نشست انجمن ادبی ناهونته

از ۱۳۹۸/۷/۲۵ تا ۱۳۹۸/۷/۲۵
نمایش آیینی «تنهاتر از مسیح»

نمایش آیینی «تنهاتر از مسیح»

از ۱۳۹۸/۷/۱۸ تا ۱۳۹۸/۸/۶
جلسه شعرخوانی شاعران و ترانه سرایان نام آشنا

جلسه شعرخوانی شاعران و ترانه سرایان نام آشنا

از ۱۳۹۸/۷/۲۳ تا ۱۳۹۸/۷/۲۳
رو در رو با امیررضا کوهستانی

رو در رو با امیررضا کوهستانی

از ۱۳۹۸/۷/۲۲ تا ۱۳۹۸/۷/۲۲
نمایش و نقد فیلم سینمایی «گناهکار»

نمایش و نقد فیلم سینمایی «گناهکار»

از ۱۳۹۸/۷/۲۳ تا ۱۳۹۸/۷/۲۳
محفل شعر و ترانه «تعزل»

محفل شعر و ترانه «تعزل»

از ۱۳۹۸/۷/۲۱ تا ۱۳۹۸/۷/۲۱
مروری بر حیات سازهای بادی در موسیقی دستگاهی ایران

مروری بر حیات سازهای بادی در موسیقی دستگاهی ایران

از ۱۳۹۸/۷/۱۸ تا ۱۳۹۸/۷/۱۸
حدیث اشک، شب شعر اربعین

حدیث اشک، شب شعر اربعین

از ۱۳۹۸/۷/۱۸ تا ۱۳۹۸/۷/۱۸
نمایشگاه ابژه

نمایشگاه ابژه

از ۱۳۹۸/۷/۱۹ تا ۱۳۹۸/۷/۲۶
شب خانه موزه های تهران

شب خانه موزه های تهران

از ۱۳۹۸/۷/۱۶ تا ۱۳۹۸/۷/۱۶
رونمایی و معرفی کتاب امان نامه

رونمایی و معرفی کتاب امان نامه

از ۱۳۹۸/۷/۱۵ تا ۱۳۹۸/۷/۱۵
معرفی کتاب به صحرا شدم، عشق باریده بود

معرفی کتاب به صحرا شدم، عشق باریده بود

از ۱۳۹۸/۷/۱۶ تا ۱۳۹۸/۷/۱۶
شب اسماعیل میرفخرایی

شب اسماعیل میرفخرایی

از ۱۳۹۸/۷/۱۳ تا ۱۳۹۸/۷/۱۳
خط خون

خط خون

از ۱۳۹۸/۷/۱۳ تا ۱۳۹۸/۷/۱۳
یک پلک کربلا

یک پلک کربلا

از ۱۳۹۸/۷/۱۴ تا ۱۳۹۸/۷/۱۴
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین