داستانِ جمعه

داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۶/۳۰ تا ۱۳۹۷/۶/۳۰
شب های شعر باغ كتاب تبريز

شب های شعر باغ كتاب تبريز

از ۱۳۹۷/۶/۲۶ تا ۱۳۹۷/۶/۲۶
نمایشگاه اسناد و تصاویر تاریخی شیخ محمد خیابانی

نمایشگاه اسناد و تصاویر تاریخی شیخ محمد خیابانی

از ۱۳۹۷/۶/۲۵ تا ۱۳۹۷/۷/۲۲
دهمین سوگواره ادبی بغض واژه

دهمین سوگواره ادبی بغض واژه

از ۱۳۹۷/۶/۲۵ تا ۱۳۹۷/۶/۲۵
نشست نقد و بررسی «وقعه الطف»

نشست نقد و بررسی «وقعه الطف»

از ۱۳۹۷/۶/۲۶ تا ۱۳۹۷/۶/۲۶
پانزدهمین جلسه‌ی نشست‌های نقد و بررسی کتاب‌های موفقیت

پانزدهمین جلسه‌ی نشست‌های نقد و بررسی کتاب‌های موفقیت

از ۱۳۹۷/۶/۲۵ تا ۱۳۹۷/۶/۲۵
پنجاه و چهارمین جلسه‌ی کارگاه شاهنامه‌خوانی

پنجاه و چهارمین جلسه‌ی کارگاه شاهنامه‌خوانی

از ۱۳۹۷/۶/۲۴ تا ۱۳۹۷/۶/۲۴
نقدوبررسی «آدم‌های اشتباهی»

نقدوبررسی «آدم‌های اشتباهی»

از ۱۳۹۷/۶/۲۶ تا ۱۳۹۷/۶/۲۶
نقد نمایشنامه «هزار فرسنگ زیر دریا»

نقد نمایشنامه «هزار فرسنگ زیر دریا»

از ۱۳۹۷/۶/۲۴ تا ۱۳۹۷/۶/۲۴
نشست بازخوانی «کآشوب»

نشست بازخوانی «کآشوب»

از ۱۳۹۷/۶/۲۴ تا ۱۳۹۷/۶/۲۴
اجرای شبیه‌خوانی و پرده‌خوانی «بغض صحنه»

اجرای شبیه‌خوانی و پرده‌خوانی «بغض صحنه»

از ۱۳۹۷/۶/۲۴ تا ۱۳۹۷/۶/۲۵
یکشنبه های داستان

یکشنبه های داستان

از ۱۳۹۷/۶/۲۵ تا ۱۳۹۷/۶/۲۵
فراخوان دومین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال ایران

فراخوان دومین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال ایران

از ۱۳۹۷/۶/۲۳ تا ۱۳۹۷/۷/۲۰
انجمن ادبی فراگفتار

انجمن ادبی فراگفتار

از ۱۳۹۷/۶/۲۳ تا ۱۳۹۷/۶/۲۳
ششمین کنگره بین المللی شعر بانوان عاشورایی

ششمین کنگره بین المللی شعر بانوان عاشورایی

از ۱۳۹۷/۶/۲۲ تا ۱۳۹۷/۷/۶
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین