بررسی سیر تحول غزل معاصر

بررسی سیر تحول غزل معاصر

نشر فصل پنجم ۳۸۰,۰۰۰ ریال
زایشمرگ های متن ۳

زایشمرگ های متن ۳

نشر فصل پنجم ۲۰۰,۰۰۰ ریال
عصر شعـر

عصر شعـر

نشر ایهام ۱۸۰,۰۰۰ ریال
تابـوت

تابـوت

نشر ایهام ۱۵۰,۰۰۰ ریال
زیر انگشت‌های تشریح

زیر انگشت‌های تشریح

نشر ایهام ۱۶۰,۰۰۰ ریال
بی‌عشق، بی‌وطن

بی‌عشق، بی‌وطن

نشر ایهام ۱۷۵,۰۰۰ ریال
با لب‌های پاره‌خط

با لب‌های پاره‌خط

نشر ایهام ۱۵۵,۰۰۰ ریال
در میدان مین با کفش پاشنه بلند

در میدان مین با کفش پاشنه بلند

نشر آنیما ۱۴۰,۰۰۰ ریال
دیگری‌ها

دیگری‌ها

نشر ایهام ۱۳۰,۰۰۰ ریال
ایما

ایما

نشر سوره مهر ۱۳۰,۰۰۰ ریال
سالیان

سالیان

نشر سوره مهر ۹۰,۰۰۰ ریال
دستبند

دستبند

نشر ایجاز ۱۵۰,۰۰۰ ریال
آقای انتقام

آقای انتقام

نشر ایجاز ۱۷۰,۰۰۰ ریال
میخانه بی خواب چاپ دهم

میخانه بی خواب چاپ دهم

نشر فصل پنجم ۱۷۰,۰۰۰ ریال
مدارا چاپ سوم

مدارا چاپ سوم

نشر فصل پنجم ۱۲۰,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین