پایتخت شعر - ۴

پایتخت شعر - ۴

نشر بنیاد آفرینش‌های نیاوران ۵۷۷,۰۰۰ ریال
سه شنبه های نیاوران - ۲

سه شنبه های نیاوران - ۲

نشر بنیاد آفرینش‌های نیاوران ۳۵۰,۰۰۰ ریال
از کتیبه تا کوبلن-چاپ۳

از کتیبه تا کوبلن-چاپ۳

نشر نیماژ ۱۲۰,۰۰۰ ریال
دندانه سین احسانم- چاپ۳

دندانه سین احسانم- چاپ۳

نشر نیماژ ۱۰۰,۰۰۰ ریال
همان همیشگی- چاپ دوم

همان همیشگی- چاپ دوم

نشر نیماژ ۸۰,۰۰۰ ریال
خلوت- چاپ دوم

خلوت- چاپ دوم

نشر نیماژ ۸۰,۰۰۰ ریال
وصیت و صبحانه- چاپ۵

وصیت و صبحانه- چاپ۵

نشر نیماژ ۱۲۰,۰۰۰ ریال
منجنیق- چاپ۷

منجنیق- چاپ۷

نشر نیماژ ۱۵۰,۰۰۰ ریال
یه روز یه عاشقی بود- چاپ۵

یه روز یه عاشقی بود- چاپ۵

نشر نیماژ ۱۰۰,۰۰۰ ریال
مونولوگ-چاپ ۲

مونولوگ-چاپ ۲

نشر نیماژ ۱۰۰,۰۰۰ ریال
اربعین مداری

اربعین مداری

نشر فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
در من جهانی است

در من جهانی است

نشر فصل پنجم ۸۰,۰۰۰ ریال
گذشته از حال رفته

گذشته از حال رفته

نشر فصل پنجم ۸۰,۰۰۰ ریال
در مسیر باد پرسه میزنم ۱

در مسیر باد پرسه میزنم ۱

نشر فصل پنجم ۷۰,۰۰۰ ریال
جنگ چهره‌ی زنانه ندارد

جنگ چهره‌ی زنانه ندارد

نشر چشمه ۳۰۰,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین