مادر مرا بر دریا گریست

مادر مرا بر دریا گریست

نشر فصل پنجم ۷۰,۰۰۰ ریال
کوچ انفرادی

کوچ انفرادی

نشر شانی ۸۳,۰۰۰ ریال
نمی از غزل

نمی از غزل

نشر شانی ۸۳,۰۰۰ ریال
زنی برای مرد نشدن

زنی برای مرد نشدن

نشر شانی ۱۰۳,۰۰۰ ریال
ناله های قو

ناله های قو

نشر شانی ۹۳,۰۰۰ ریال
درد رنگ

درد رنگ

نشر شانی ۹۳,۰۰۰ ریال
ایستگاه آخر

ایستگاه آخر

نشر شانی ۹۳,۰۰۰ ریال
نهمین ضلع

نهمین ضلع

نشر شانی ۹۳,۰۰۰ ریال
کنار تو فقط آروم می شم

کنار تو فقط آروم می شم

نشر نگاه ۳۰۰,۰۰۰ ریال
پروانه پوش

پروانه پوش

نشر نگاه ۳۷۰,۰۰۰ ریال
پرده ی پنهان – آشکار

پرده ی پنهان – آشکار

نشر نگاه ۲۰۰,۰۰۰ ریال
شب و ترانه

شب و ترانه

نشر نگاه ۷۰,۰۰۰ ریال
حیف

حیف

نشر نگاه ۱۲۰,۰۰۰ ریال
مجموعه اشعار نسرین جافری

مجموعه اشعار نسرین جافری

نشر نگاه ۳۰۰,۰۰۰ ریال
تهران ۵۷

تهران ۵۷

نشر نگاه ۱۵۰,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین