انجمن ترانه مهر

انجمن ترانه مهر

از ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
شب میدان بهارستان

شب میدان بهارستان

از ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
نشست ترانه آواز

نشست ترانه آواز

از ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
جشن چهارسو

جشن چهارسو

از ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
کانون ادبی بهمن

کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ تا ۱۳۹۸/۳/۲۹
شب مسعود جعفری جوزانی

شب مسعود جعفری جوزانی

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
کانون ادبی هنگام

کانون ادبی هنگام

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ تا ۱۳۹۸/۳/۲۹
شب غسان کنفانی

شب غسان کنفانی

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
نخستین جشنواره‌ی داستانی آب

نخستین جشنواره‌ی داستانی آب

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
آیین افتتاحیه دور جدید نشست های ترانه آواز

آیین افتتاحیه دور جدید نشست های ترانه آواز

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
شب شاعران، نویسندگان و مترجمان ایرانی ارمنی

شب شاعران، نویسندگان و مترجمان ایرانی ارمنی

از ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
شب ابن بابویه

شب ابن بابویه

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
چهارشنبه های عصر شعر

چهارشنبه های عصر شعر

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
اختتامیه دومین دوره جایزه «احمد محمود»

اختتامیه دومین دوره جایزه «احمد محمود»

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
شب گاتاها

شب گاتاها

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین