نقد،بررسی و گفتگو کتاب رمان "سالتو"

نقد،بررسی و گفتگو کتاب رمان "سالتو"

از ۱۳۹۷/۷/۲۵ تا ۱۳۹۷/۷/۲۵
نشست نقد و بررسی مجموعه داستان «داستان زندگی »

نشست نقد و بررسی مجموعه داستان «داستان زندگی »

از ۱۳۹۷/۷/۲۶ تا ۱۳۹۷/۷/۲۶
گفت‌وگویی پیرامون فرهنگ و زندگی روزمره در ژاپن و آلمان

گفت‌وگویی پیرامون فرهنگ و زندگی روزمره در ژاپن و آلمان

از ۱۳۹۷/۷/۲۸ تا ۱۳۹۷/۷/۲۸
نوزدهمین داستانِ جمعه

نوزدهمین داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۵/۲۶ تا ۱۳۹۷/۵/۲۶
دیدار و گفتگو با دکتر مجید صادقی

دیدار و گفتگو با دکتر مجید صادقی

از ۱۳۹۷/۷/۲۶ تا ۱۳۹۷/۷/۲۶
شب فرخی یزدی

شب فرخی یزدی

از ۱۳۹۷/۷/۲۵ تا ۱۳۹۷/۷/۲۵
در جست و جوی وقت گم گشته شعر

در جست و جوی وقت گم گشته شعر

از ۱۳۹۷/۷/۲۴ تا ۱۳۹۷/۷/۲۴
مراسم رونمایی از دو کتاب  "فری موفری" و "ستاره‌های یک شب تعطیل"

مراسم رونمایی از دو کتاب "فری موفری" و "ستاره‌های یک شب تعطیل"

از ۱۳۹۷/۷/۲۶ تا ۱۳۹۷/۷/۲۶
نقد و بررسی رمان «آوازهای روسی»

نقد و بررسی رمان «آوازهای روسی»

از ۱۳۹۷/۷/۲۶ تا ۱۳۹۷/۷/۲۶
فراخوان جایزه ادبی ملی «محمدعلی جمالزاده»

فراخوان جایزه ادبی ملی «محمدعلی جمالزاده»

از ۱۳۹۷/۷/۲۴ تا ۱۳۹۷/۹/۲۰
انجمن ادبی کوچه

انجمن ادبی کوچه

از ۱۳۹۷/۷/۲۲ تا ۱۳۹۷/۷/۲۲
جلسه نقد مجموعه شعر «مرا صدا کردی؟»

جلسه نقد مجموعه شعر «مرا صدا کردی؟»

از ۱۳۹۷/۷/۲۳ تا ۱۳۹۷/۷/۲۳
شب محمد حسن ملک مدنی

شب محمد حسن ملک مدنی

از ۱۳۹۷/۷/۲۲ تا ۱۳۹۷/۷/۲۲
"در سایه سرو سهی"

"در سایه سرو سهی"

از ۱۳۹۷/۶/۱۹ تا ۱۳۹۷/۶/۱۹
عصر شعر چهارسو

عصر شعر چهارسو

از ۱۳۹۷/۷/۲۳ تا ۱۳۹۷/۷/۲۳
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین