یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۷/۵/۲۷ تا ۱۳۹۷/۵/۲۷
فراخوان جشنواره‌ شعر دفاع مقدس «تپش‌های ماندگار»

فراخوان جشنواره‌ شعر دفاع مقدس «تپش‌های ماندگار»

از ۱۳۹۷/۵/۲۲ تا ۱۳۹۷/۶/۲۰
عصری با کتاب

عصری با کتاب

از ۱۳۹۷/۵/۲۳ تا ۱۳۹۷/۵/۲۳
انجمن شاعران ایران

انجمن شاعران ایران

از ۱۳۹۷/۵/۲۲ تا ۱۳۹۷/۵/۲۲
بررسی داستان "اوراق فروشی کلیوند"

بررسی داستان "اوراق فروشی کلیوند"

از ۱۳۹۷/۵/۲۴ تا ۱۳۹۷/۵/۲۴
یازدهمین داستانِ جمعه

یازدهمین داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۵/۲۶ تا ۱۳۹۷/۵/۲۶
جشن امضای دو کتاب به ترجمه‌ اصغر نوری

جشن امضای دو کتاب به ترجمه‌ اصغر نوری

از ۱۳۹۷/۵/۲۹ تا ۱۳۹۷/۵/۲۹
کنگره سه‌نسل با ادیبات معاصر

کنگره سه‌نسل با ادیبات معاصر

از ۱۳۹۷/۵/۲۲ تا ۱۳۹۷/۵/۲۳
بازخوانی کتاب «اردوگاه اطفال»

بازخوانی کتاب «اردوگاه اطفال»

از ۱۳۹۷/۵/۲۲ تا ۱۳۹۷/۵/۲۲
دیدار با استاد «هوشنگ مرادی کرمانی»

دیدار با استاد «هوشنگ مرادی کرمانی»

از ۱۳۹۷/۵/۲۲ تا ۱۳۹۷/۵/۲۲
کارگاه داستان مجید قیصری

کارگاه داستان مجید قیصری

از ۱۳۹۷/۵/۲۱ تا ۱۳۹۷/۵/۲۱
شب سید محمد علی جمالزاده و اصفهان

شب سید محمد علی جمالزاده و اصفهان

از ۱۳۹۷/۵/۲۱ تا ۱۳۹۷/۵/۲۱
جلسه نقد و بررسی کتاب «بازیگوش»

جلسه نقد و بررسی کتاب «بازیگوش»

از ۱۳۹۷/۵/۲۹ تا ۱۳۹۷/۵/۲۹
چرا درباره‌ی سینما بخوانیم؟

چرا درباره‌ی سینما بخوانیم؟

از ۱۳۹۷/۵/۲۱ تا ۱۳۹۷/۵/۲۱
نکوداشت مرحوم استاد «اصغر فردی»

نکوداشت مرحوم استاد «اصغر فردی»

از ۱۳۹۷/۵/۲۲ تا ۱۳۹۷/۵/۲۲
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین