کارگاه مجازی ترانه و نقد

کارگاه مجازی ترانه و نقد

از ۱۳۹۹/۲/۲۹ تا ۱۳۹۹/۳/۳۱
کارگاه مجازی شعر کلاسیک و آرایه های ادبی

کارگاه مجازی شعر کلاسیک و آرایه های ادبی

از ۱۳۹۹/۲/۲۷ تا ۱۳۹۹/۳/۳۱
کارگاه مجازی گام اول اصول مقدماتی سرودن

کارگاه مجازی گام اول اصول مقدماتی سرودن

از ۱۳۹۹/۲/۲۷ تا ۱۳۹۹/۳/۳۱
کارگاه مجازی آموش وزن شعر

کارگاه مجازی آموش وزن شعر

از ۱۳۹۹/۲/۲۷ تا ۱۳۹۹/۳/۳۱
کارگاه مجازی روش شناخت و تحلیل شعر

کارگاه مجازی روش شناخت و تحلیل شعر

از ۱۳۹۹/۲/۲۷ تا ۱۳۹۹/۳/۳۱
چهارمین دوره همایش ملی ریحانه‌النبی و شب شعر ریحانه

چهارمین دوره همایش ملی ریحانه‌النبی و شب شعر ریحانه

از ۱۳۹۸/۱۲/۴ تا ۱۳۹۸/۱۲/۴
اولین نشست از سلسله برنامه‌های «آواژه»

اولین نشست از سلسله برنامه‌های «آواژه»

از ۱۳۹۸/۱۲/۳ تا ۱۳۹۸/۱۲/۳
صد و چهل و سومین نشست دگرخند

صد و چهل و سومین نشست دگرخند

از ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ تا ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ تا ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
بزرگداشت دکتر اسماعیل امینی

بزرگداشت دکتر اسماعیل امینی

از ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ تا ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
شصت و هشتمین نشست شعر گیومه

شصت و هشتمین نشست شعر گیومه

از ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ تا ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
نشست کانون ادبی دی

نشست کانون ادبی دی

از ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ تا ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
سومین جلسه محفل ادبی فیض

سومین جلسه محفل ادبی فیض

از ۱۳۹۸/۱۱/۷ تا ۱۳۹۸/۱۱/۷
نشست «مولانا شناسی»

نشست «مولانا شناسی»

از ۱۳۹۸/۱۱/۷ تا ۱۳۹۸/۱۱/۷
اتفاق ترانه

اتفاق ترانه

از ۱۳۹۸/۱۱/۵ تا ۱۳۹۸/۱۱/۵
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین