جلسه شعرخوانی شاعران و ترانه سرایان نام آشنا

جلسه شعرخوانی شاعران و ترانه سرایان نام آشنا

از ۱۳۹۸/۷/۲۳ تا ۱۳۹۸/۷/۲۳
رو در رو با امیررضا کوهستانی

رو در رو با امیررضا کوهستانی

از ۱۳۹۸/۷/۲۲ تا ۱۳۹۸/۷/۲۲
محفل شعر و ترانه «تعزل»

محفل شعر و ترانه «تعزل»

از ۱۳۹۸/۷/۲۱ تا ۱۳۹۸/۷/۲۱
حدیث اشک، شب شعر اربعین

حدیث اشک، شب شعر اربعین

از ۱۳۹۸/۷/۱۸ تا ۱۳۹۸/۷/۱۸
شب خانه موزه های تهران

شب خانه موزه های تهران

از ۱۳۹۸/۷/۱۶ تا ۱۳۹۸/۷/۱۶
رونمایی و معرفی کتاب امان نامه

رونمایی و معرفی کتاب امان نامه

از ۱۳۹۸/۷/۱۵ تا ۱۳۹۸/۷/۱۵
معرفی کتاب به صحرا شدم، عشق باریده بود

معرفی کتاب به صحرا شدم، عشق باریده بود

از ۱۳۹۸/۷/۱۶ تا ۱۳۹۸/۷/۱۶
شب اسماعیل میرفخرایی

شب اسماعیل میرفخرایی

از ۱۳۹۸/۷/۱۳ تا ۱۳۹۸/۷/۱۳
خط خون

خط خون

از ۱۳۹۸/۷/۱۳ تا ۱۳۹۸/۷/۱۳
یک پلک کربلا

یک پلک کربلا

از ۱۳۹۸/۷/۱۴ تا ۱۳۹۸/۷/۱۴
اتفاق ترانه

اتفاق ترانه

از ۱۳۹۸/۷/۶ تا ۱۳۹۸/۷/۶
چهارشنبه های شعر هزاره ققنوس

چهارشنبه های شعر هزاره ققنوس

از ۱۳۹۸/۷/۳ تا ۱۳۹۸/۷/۳
جلوه حسین

جلوه حسین

از ۱۳۹۸/۷/۲ تا ۱۳۹۸/۷/۴
کانون زمستان

کانون زمستان

از ۱۳۹۸/۷/۲ تا ۱۳۹۸/۷/۲
شب شعر آیینی سرو چمان

شب شعر آیینی سرو چمان

از ۱۳۹۸/۷/۱ تا ۱۳۹۸/۷/۱
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین