فراخوان سومین دوره جایزه‌ «ابوالحسن نجفی»

فراخوان سومین دوره جایزه‌ «ابوالحسن نجفی»

از ۱۳۹۷/۶/۲۱ تا ۱۳۹۷/۷/۳۰
کانون ادبی هنگام

کانون ادبی هنگام

از ۱۳۹۷/۶/۲۱ تا ۱۳۹۷/۶/۲۱
کانون ادبی بهمن

کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۷/۶/۲۱ تا ۱۳۹۷/۶/۲۱
کانون ادبی زمستان

کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۷/۶/۲۰ تا ۱۳۹۷/۶/۲۰
بیستمین محفل شعر "قرار"

بیستمین محفل شعر "قرار"

از ۱۳۹۷/۶/۲۱ تا ۱۳۹۷/۶/۲۱
نشست نقد و بررسی کتاب «دیالوگ»

نشست نقد و بررسی کتاب «دیالوگ»

از ۱۳۹۷/۶/۲۰ تا ۱۳۹۷/۶/۲۰
کانون ادبی اندیشه

کانون ادبی اندیشه

از ۱۳۹۷/۶/۲۰ تا ۱۳۹۷/۶/۲۰
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۷/۶/۲۴ تا ۱۳۹۷/۶/۲۴
شب بخارا در اراک

شب بخارا در اراک

از ۱۳۹۷/۶/۱۸ تا ۱۳۹۷/۶/۱۸
شب تمدن و فرهنگ اورارتویی

شب تمدن و فرهنگ اورارتویی

از ۱۳۹۷/۶/۱۹ تا ۱۳۹۷/۶/۱۹
کارگاه داستان مجید قیصری

کارگاه داستان مجید قیصری

از ۱۳۹۷/۶/۱۸ تا ۱۳۹۷/۶/۱۸
کارگاه  ویراستاری (ویرایش- زبان داستان) با تدریس محمد حسینی

کارگاه ویراستاری (ویرایش- زبان داستان) با تدریس محمد حسینی

از ۱۳۹۷/۶/۱۹ تا ۱۳۹۷/۸/۲۸
مراسم رونمایی و  امضای کتاب دوست داشتن آگاهانه

مراسم رونمایی و امضای کتاب دوست داشتن آگاهانه

از ۱۳۹۷/۶/۱۸ تا ۱۳۹۷/۶/۱۸
حلقه ادبی پنجره

حلقه ادبی پنجره

از ۱۳۹۷/۶/۱۷ تا ۱۳۹۷/۶/۱۷
مراسم رونمایی کتاب «هفته چهل و چند»

مراسم رونمایی کتاب «هفته چهل و چند»

از ۱۳۹۷/۶/۱۷ تا ۱۳۹۷/۶/۱۷
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین