نشست ماتیکان داستان

نشست ماتیکان داستان

از ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
آیین رونمایی از کتاب تنش

آیین رونمایی از کتاب تنش

از ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
انجمن ادبی "دکترمعین"

انجمن ادبی "دکترمعین"

از ۱۳۹۷/۱۱/۸ تا ۱۳۹۷/۱۱/۸
شب رونمایی از کتاب: "حق و سو استفاده از آن"

شب رونمایی از کتاب: "حق و سو استفاده از آن"

از ۱۳۹۷/۱۱/۸ تا ۱۳۹۷/۱۱/۸
جلسه ادبی ترنج

جلسه ادبی ترنج

از ۱۳۹۷/۱۱/۸ تا ۱۳۹۷/۱۱/۸
کانون ادبی سرو آزاد

کانون ادبی سرو آزاد

از ۱۳۹۷/۱۱/۸ تا ۱۳۹۸/۲/۲
بررسی اشعار ملل

بررسی اشعار ملل

از ۱۳۹۷/۱۱/۴ تا ۱۳۹۷/۱۱/۴
اکران و پنل تحلیل فیلم پل خواب

اکران و پنل تحلیل فیلم پل خواب

از ۱۳۹۷/۱۱/۴ تا ۱۳۹۷/۱۱/۴
نشست نقد و بررسی مجموعه شعر «چاپ بیروت»

نشست نقد و بررسی مجموعه شعر «چاپ بیروت»

از ۱۳۹۷/۱۱/۶ تا ۱۳۹۷/۱۱/۶
کانون ادبی هنگام

کانون ادبی هنگام

از ۱۳۹۷/۱۱/۳ تا ۱۳۹۷/۱۱/۳
کانون ادبی بهمن

کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۷/۱۱/۳ تا ۱۳۹۷/۱۱/۳
یادبود فروغ فرخزاد

یادبود فروغ فرخزاد

از ۱۳۹۷/۱۱/۳ تا ۱۳۹۷/۱۱/۳
رونمایی از کتاب کافه نشینی

رونمایی از کتاب کافه نشینی

از ۱۳۹۷/۱۱/۳ تا ۱۳۹۷/۱۱/۳
شب محمد درویش

شب محمد درویش

از ۱۳۹۷/۱۱/۳ تا ۱۳۹۷/۱۱/۳
انجمن ادبی کوچه

انجمن ادبی کوچه

از ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین