شب دماوند

شب دماوند

از ۱۳۹۷/۵/۳ تا ۱۳۹۷/۵/۳
خوانش و بررسی «مارگریتا دلچه ویتا»

خوانش و بررسی «مارگریتا دلچه ویتا»

از ۱۳۹۷/۴/۳۰ تا ۱۳۹۷/۴/۳۰
نقدوبررسی رمان «عزم»

نقدوبررسی رمان «عزم»

از ۱۳۹۷/۵/۲ تا ۱۳۹۷/۵/۲
جشنواره شعر خدمت

جشنواره شعر خدمت

از ۱۳۹۷/۴/۲۷ تا ۱۳۹۷/۵/۳۱
سمینارادبیات وزندگی

سمینارادبیات وزندگی

از ۱۳۹۷/۵/۳ تا ۱۳۹۷/۵/۳
سلسله نشست های طنز خلاق

سلسله نشست های طنز خلاق

از ۱۳۹۷/۴/۳۰ تا ۱۳۹۷/۴/۳۰
نقد کتاب کارآگاهان خونسرد

نقد کتاب کارآگاهان خونسرد

از ۱۳۹۷/۴/۲۷ تا ۱۳۹۷/۴/۲۷
فصل خوانش سرو (نمایشنامه خوانی شاباش خوان)

فصل خوانش سرو (نمایشنامه خوانی شاباش خوان)

از ۱۳۹۷/۴/۲۸ تا ۱۳۹۷/۴/۲۸
کارگاه ترانه عبدالجبار کاکایی و علیرضا بدیع

کارگاه ترانه عبدالجبار کاکایی و علیرضا بدیع

از ۱۳۹۷/۵/۸ تا ۱۳۹۷/۶/۳۱
دیدار و گفتگو با دکتر بابک زمانی

دیدار و گفتگو با دکتر بابک زمانی

از ۱۳۹۷/۴/۲۸ تا ۱۳۹۷/۴/۲۸
شب شیوا ارسطویی در هفت اقلیم

شب شیوا ارسطویی در هفت اقلیم

از ۱۳۹۷/۴/۲۷ تا ۱۳۹۷/۴/۲۷
جایزه کتاب «گمانه‌زن»

جایزه کتاب «گمانه‌زن»

از ۱۳۹۵/۱/۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
جلسه شعر طنز نقل قول

جلسه شعر طنز نقل قول

از ۱۳۹۷/۴/۲۵ تا ۱۳۹۷/۴/۲۵
شب‌های شعر انجمن ادبی اندیشه تبریز

شب‌های شعر انجمن ادبی اندیشه تبریز

از ۱۳۹۷/۴/۲۵ تا ۱۳۹۷/۴/۲۵
جلسات هفتگی شعر حوزه هنری تبریز

جلسات هفتگی شعر حوزه هنری تبریز

از ۱۳۹۷/۴/۲۵ تا ۱۳۹۷/۴/۲۵
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین