سوگواره عاشورایی « شب آخر، چراغ ها خاموش»

سوگواره عاشورایی « شب آخر، چراغ ها خاموش»

از ۱۳۹۷/۷/۳ تا ۱۳۹۷/۷/۱۰
جایزه ادبی منظومه  قالب : غزل

جایزه ادبی منظومه قالب : غزل

از ۱۳۹۷/۷/۳ تا ۱۳۹۷/۷/۱۶
فراخوان دومین دوره‌ی جشنواره ملی داستان کوتاه پَرراس

فراخوان دومین دوره‌ی جشنواره ملی داستان کوتاه پَرراس

از ۱۳۹۷/۷/۳ تا ۱۳۹۷/۷/۳۰
انجمن ادبی دکتر معین

انجمن ادبی دکتر معین

از ۱۳۹۷/۷/۲ تا ۱۳۹۷/۷/۲
دیدار و گفتگو با دکتر احمد جلیلی

دیدار و گفتگو با دکتر احمد جلیلی

از ۱۳۹۷/۷/۵ تا ۱۳۹۷/۷/۵
جلسه ادبی ترنج

جلسه ادبی ترنج

از ۱۳۹۷/۷/۲ تا ۱۳۹۷/۷/۲
شب توچال

شب توچال

از ۱۳۹۷/۷/۲ تا ۱۳۹۷/۷/۲
جلسات هفتگی شعر حوزه هنری تبریز

جلسات هفتگی شعر حوزه هنری تبریز

از ۱۳۹۷/۷/۲ تا ۱۳۹۷/۷/۲
کانون ادبی زمستان

کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۷/۷/۳ تا ۱۳۹۷/۷/۳
سلسله نشست های "وصف بیداری دل"

سلسله نشست های "وصف بیداری دل"

از ۱۳۹۷/۷/۱ تا ۱۳۹۷/۷/۱
رونمایی از کتاب سربلند

رونمایی از کتاب سربلند

از ۱۳۹۷/۷/۳ تا ۱۳۹۷/۷/۳
شب باغهای تهران

شب باغهای تهران

از ۱۳۹۷/۶/۳۱ تا ۱۳۹۷/۶/۳۱
نشست ترانه آواز

نشست ترانه آواز

از ۱۳۹۷/۷/۱ تا ۱۳۹۷/۷/۱
مراسم رونمایی از کتاب «جام باقی»

مراسم رونمایی از کتاب «جام باقی»

از ۱۳۹۷/۷/۲ تا ۱۳۹۷/۷/۲
داستانِ جمعه

داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۶/۳۰ تا ۱۳۹۷/۶/۳۰
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین