نشست تخصصی دریچه

نشست تخصصی دریچه

از ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
نشست ترانه آواز

نشست ترانه آواز

از ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شب کاخ گلستان

شب کاخ گلستان

از ۱۳۹۷/۱۱/۲ تا ۱۳۹۷/۱۱/۲
شب شعر " کوچه "

شب شعر " کوچه "

از ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
سیزدهمین ماه شعر آفتابگردان ها

سیزدهمین ماه شعر آفتابگردان ها

از ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
دوشنبه های نگارستان

دوشنبه های نگارستان

از ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
جلسه ادبی ترنج

جلسه ادبی ترنج

از ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
شب شاعران،نویسندگان و مترجمان ایرانی و ارمنی

شب شاعران،نویسندگان و مترجمان ایرانی و ارمنی

از ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
انجمن ترانه مهر

انجمن ترانه مهر

از ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
شب میدان بهارستان

شب میدان بهارستان

از ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
نشست ترانه آواز

نشست ترانه آواز

از ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
جشن چهارسو

جشن چهارسو

از ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
کانون ادبی بهمن

کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ تا ۱۳۹۸/۳/۱
شب مسعود جعفری جوزانی

شب مسعود جعفری جوزانی

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
کانون ادبی هنگام

کانون ادبی هنگام

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ تا ۱۳۹۸/۳/۲۹
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین