چهارشنبه های به یاد ماندنی

چهارشنبه های به یاد ماندنی

از ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ تا ۱۳۹۸/۷/۳
سلسله نشستهای بازخوانی تاریخ ایران

سلسله نشستهای بازخوانی تاریخ ایران

از ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ تا ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
آیین نکوداشت اندیشمند فرزانه، استاد سید عبدالعلی قوام

آیین نکوداشت اندیشمند فرزانه، استاد سید عبدالعلی قوام

از ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ تا ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
نشست نقد و بررسی مجموعه شعر هفت سین در بهمن ماه

نشست نقد و بررسی مجموعه شعر هفت سین در بهمن ماه

از ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
شب قصه های مثنوی

شب قصه های مثنوی

از ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
جلسه نقد و بررسی کتاب شعر مرزهای جهانگرد

جلسه نقد و بررسی کتاب شعر مرزهای جهانگرد

از ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
دوشنبه های نگارستان

دوشنبه های نگارستان

از ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
جلسه ادبی ترنج

جلسه ادبی ترنج

از ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
آیین رونمایی مجموعه غزل «آن جا که نامی نیست»

آیین رونمایی مجموعه غزل «آن جا که نامی نیست»

از ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
عصر شعر چله نور

عصر شعر چله نور

از ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
یازدهمین نشست کتابخوانی «قدم با قلم»

یازدهمین نشست کتابخوانی «قدم با قلم»

از ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
نشست ادبی با شاعران امروز

نشست ادبی با شاعران امروز

از ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
آیین رونمایی از کتاب «ایستگاه 42»

آیین رونمایی از کتاب «ایستگاه 42»

از ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
نشست علمی کنگره نقش (از شلسله نشست های کتاب آرایی)

نشست علمی کنگره نقش (از شلسله نشست های کتاب آرایی)

از ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
نشست ماتیکان داستان

نشست ماتیکان داستان

از ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین