فراخوان جایزه ادبی ملی «محمدعلی جمالزاده»

فراخوان جایزه ادبی ملی «محمدعلی جمالزاده»

از ۱۳۹۷/۷/۲۴ تا ۱۳۹۷/۹/۲۰
انجمن ادبی کوچه

انجمن ادبی کوچه

از ۱۳۹۷/۷/۲۲ تا ۱۳۹۷/۷/۲۲
جلسه نقد مجموعه شعر «مرا صدا کردی؟»

جلسه نقد مجموعه شعر «مرا صدا کردی؟»

از ۱۳۹۷/۷/۲۳ تا ۱۳۹۷/۷/۲۳
شب محمد حسن ملک مدنی

شب محمد حسن ملک مدنی

از ۱۳۹۷/۷/۲۲ تا ۱۳۹۷/۷/۲۲
"در سایه سرو سهی"

"در سایه سرو سهی"

از ۱۳۹۷/۶/۱۹ تا ۱۳۹۷/۶/۱۹
عصر شعر چهارسو

عصر شعر چهارسو

از ۱۳۹۷/۷/۲۳ تا ۱۳۹۷/۷/۲۳
شب هیمالیا

شب هیمالیا

از ۱۳۹۷/۷/۲۱ تا ۱۳۹۷/۷/۲۱
آیین رونمایی از کتاب دهکده خاک بر سر

آیین رونمایی از کتاب دهکده خاک بر سر

از ۱۳۹۷/۷/۲۱ تا ۱۳۹۷/۷/۲۱
نمایشگاه نقاشی حسن روح الامین

نمایشگاه نقاشی حسن روح الامین

از ۱۳۹۷/۷/۲۰ تا ۱۳۹۷/۸/۷
نشست ترانه آواز

نشست ترانه آواز

از ۱۳۹۷/۷/۲۲ تا ۱۳۹۷/۷/۲۲
رونمایی از مجموعه داستان واحد 106

رونمایی از مجموعه داستان واحد 106

از ۱۳۹۷/۷/۱۹ تا ۱۳۹۷/۷/۱۹
جشن رونمایی «گفتگو با ایران درودی»

جشن رونمایی «گفتگو با ایران درودی»

از ۱۳۹۷/۷/۲۰ تا ۱۳۹۷/۷/۲۰
یادبود زنده یاد محمد علی فرشته حکمت

یادبود زنده یاد محمد علی فرشته حکمت

از ۱۳۹۷/۷/۱۹ تا ۱۳۹۷/۷/۱۹
بازشناسی یک هم سایه

بازشناسی یک هم سایه

از ۱۳۹۷/۷/۱۷ تا ۱۳۹۷/۷/۱۷
شب خیابان مولوی

شب خیابان مولوی

از ۱۳۹۷/۷/۱۹ تا ۱۳۹۷/۷/۱۹
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین