اولین همایش فصلی شعر «باز باران»

اولین همایش فصلی شعر «باز باران»

از ۱۳۹۷/۶/۱۷ تا ۱۳۹۷/۶/۱۷
عصر شعر و نغمه

عصر شعر و نغمه

از ۱۳۹۷/۶/۱۶ تا ۱۳۹۷/۶/۱۶
جشن یکسالگی نشست ترانه آواز

جشن یکسالگی نشست ترانه آواز

از ۱۳۹۷/۶/۱۸ تا ۱۳۹۷/۶/۱۸
نشست نقد و بررسی مجموعه شعر «از پیله تا پروانگی»

نشست نقد و بررسی مجموعه شعر «از پیله تا پروانگی»

از ۱۳۹۷/۶/۱۷ تا ۱۳۹۷/۶/۱۷
مراسم رونمایی از مجموعه «بردیا و گولاخ‌ها»

مراسم رونمایی از مجموعه «بردیا و گولاخ‌ها»

از ۱۳۹۷/۶/۱۹ تا ۱۳۹۷/۶/۱۹
فراخوان همایش ادبی سوختگان وصل

فراخوان همایش ادبی سوختگان وصل

از ۱۳۹۷/۶/۱۵ تا ۱۳۹۷/۸/۱۵
فراخوان نخستین «جایزه داستان‌های حماسی»

فراخوان نخستین «جایزه داستان‌های حماسی»

از ۱۳۹۷/۶/۱۵ تا ۱۳۹۷/۸/۱۵
فراخوان سومین جشنواره ملی داستان کوتاه دریچه

فراخوان سومین جشنواره ملی داستان کوتاه دریچه

از ۱۳۹۷/۶/۱۵ تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
مراسم رونمایی کتاب «گوزن طلایی»

مراسم رونمایی کتاب «گوزن طلایی»

از ۱۳۹۷/۶/۱۵ تا ۱۳۹۷/۶/۱۵
انجمن ادبی فراموشی

انجمن ادبی فراموشی

از ۱۳۹۷/۶/۱۶ تا ۱۳۹۷/۶/۱۶
رونمایی از دو کتاب ترکی «تانی منی»

رونمایی از دو کتاب ترکی «تانی منی»

از ۱۳۹۷/۶/۱۷ تا ۱۳۹۷/۶/۱۷
داستان جمعه

داستان جمعه

از ۱۳۹۷/۶/۱۶ تا ۱۳۹۷/۶/۱۶
کارگاه ادبی مجید افشاری - آموزش فرایندی شعر

کارگاه ادبی مجید افشاری - آموزش فرایندی شعر

از ۱۳۹۶/۶/۱۵ تا ۱۳۹۶/۷/۸
نشست نقد و بررسی رمان «احضاریه»

نشست نقد و بررسی رمان «احضاریه»

از ۱۳۹۷/۶/۱۷ تا ۱۳۹۷/۶/۱۷
گفت و گو پیرامون شعر امروز

گفت و گو پیرامون شعر امروز

از ۱۳۹۷/۶/۱۵ تا ۱۳۹۷/۶/۱۵
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین