نشست نقد و بررسی مجموعه داستان حوای سرگردان

نشست نقد و بررسی مجموعه داستان حوای سرگردان

از ۱۳۹۷/۹/۲۶ تا ۱۳۹۷/۹/۲۶
جشن شب یلدا «بوی صحبت یار»

جشن شب یلدا «بوی صحبت یار»

از ۱۳۹۷/۹/۲۵ تا ۱۳۹۷/۹/۲۵
مجلس فضولی‌خوانی

مجلس فضولی‌خوانی

از ۱۳۹۷/۹/۲۱ تا ۱۳۹۷/۹/۲۱
معرفی و امضای کتاب نمایشنامه به زبان فارسی و انگلیسی گل ناز و گل‌یار

معرفی و امضای کتاب نمایشنامه به زبان فارسی و انگلیسی گل ناز و گل‌یار

از ۱۳۹۷/۹/۲۲ تا ۱۳۹۷/۹/۲۲
بیست و هفتمین داستانِ جمعه

بیست و هفتمین داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۹/۲۳ تا ۱۳۹۷/۹/۲۳
دورخوانی و نقد و بررسی آثار هاروکی موراکامی

دورخوانی و نقد و بررسی آثار هاروکی موراکامی

از ۱۳۹۷/۱۰/۶ تا ۱۳۹۷/۱۰/۶
نقد و بررسی کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟

نقد و بررسی کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟

از ۱۳۹۷/۹/۲۲ تا ۱۳۹۷/۹/۲۲
نشست بازخوانی و بررسی رمان" مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد"

نشست بازخوانی و بررسی رمان" مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد"

از ۱۳۹۷/۹/۲۲ تا ۱۳۹۷/۹/۲۲
شب موسسه مادران امروز (مام)

شب موسسه مادران امروز (مام)

از ۱۳۹۷/۹/۲۱ تا ۱۳۹۷/۹/۲۱
شب شاهنامه کودک و نوجوان

شب شاهنامه کودک و نوجوان

از ۱۳۹۷/۹/۲۲ تا ۱۳۹۷/۹/۲۲
نشست نقد و بررسی مجموعه شعر «عدم»

نشست نقد و بررسی مجموعه شعر «عدم»

از ۱۳۹۷/۹/۲۲ تا ۱۳۹۷/۹/۲۲
نقد و بررسی مجموعه غزل«خودت را به بادها بسپار»

نقد و بررسی مجموعه غزل«خودت را به بادها بسپار»

از ۱۳۹۷/۹/۲۰ تا ۱۳۹۷/۹/۲۰
نشست هفتگی شب های ادبیات

نشست هفتگی شب های ادبیات

از ۱۳۹۷/۹/۱۹ تا ۱۳۹۷/۹/۱۹
سومین محفل ادبی  سایه

سومین محفل ادبی سایه

از ۱۳۹۷/۹/۱۹ تا ۱۳۹۷/۹/۱۹
شب سرهنگ جلیل بزرگمهر

شب سرهنگ جلیل بزرگمهر

از ۱۳۹۷/۹/۲۰ تا ۱۳۹۷/۹/۲۰
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین