نشست شعر و موسیقی در انجمن چکامه سرایان ادب اصفهان

نشست شعر و موسیقی در انجمن چکامه سرایان ادب اصفهان

از ۱۳۹۷/۵/۲۱ تا ۱۳۹۷/۵/۲۱
هفتاد و دومین جلسه شعرانه

هفتاد و دومین جلسه شعرانه

از ۱۳۹۷/۵/۱۹ تا ۱۳۹۷/۵/۱۹
دیدار با عادل فردوسی پور

دیدار با عادل فردوسی پور

از ۱۳۹۷/۵/۱۹ تا ۱۳۹۷/۵/۱۹
جشن امضا و مروری بر مجموعه آثار «مرتضا کربلایی‌لو»

جشن امضا و مروری بر مجموعه آثار «مرتضا کربلایی‌لو»

از ۱۳۹۷/۵/۲۰ تا ۱۳۹۷/۵/۲۰
مراسم رونمایی کتاب‌های «یکی من و از دست داداشم نجات بده» و «دو تفنگدار ناشی»

مراسم رونمایی کتاب‌های «یکی من و از دست داداشم نجات بده» و «دو تفنگدار ناشی»

از ۱۳۹۷/۵/۱۸ تا ۱۳۹۷/۵/۱۸
نشست نقد و بررسی مجموعه شعر «ملاحظات»

نشست نقد و بررسی مجموعه شعر «ملاحظات»

از ۱۳۹۷/۵/۱۸ تا ۱۳۹۷/۵/۱۸
دیدار با «سابیر هاکا»

دیدار با «سابیر هاکا»

از ۱۳۹۷/۵/۱۹ تا ۱۳۹۷/۵/۱۹
رونمایی از کتاب «الف لام خمينی»

رونمایی از کتاب «الف لام خمينی»

از ۱۳۹۷/۵/۲۲ تا ۱۳۹۷/۵/۲۲
دیدار و گفتگو با دکتر سپیده حبیب

دیدار و گفتگو با دکتر سپیده حبیب

از ۱۳۹۷/۵/۱۸ تا ۱۳۹۷/۵/۱۸
داستانِ جمعه

داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۵/۱۹ تا ۱۳۹۷/۵/۱۹
کانون ادبی زمستان

کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۷/۵/۲۳ تا ۱۳۹۷/۵/۲۳
انجمن شاعران ایران

انجمن شاعران ایران

از ۱۳۹۷/۵/۱۵ تا ۱۳۹۷/۵/۱۵
جلسه ادبی ترنج

جلسه ادبی ترنج

از ۱۳۹۷/۵/۱۵ تا ۱۳۹۷/۵/۱۵
نشست علمی بهار مشروطه (ادبیات دوران مشروطه با تکیه بر آثار ملک‌الشعراء)

نشست علمی بهار مشروطه (ادبیات دوران مشروطه با تکیه بر آثار ملک‌الشعراء)

از ۱۳۹۷/۵/۱۴ تا ۱۳۹۷/۵/۱۴
نقدوبررسی کتاب «درس گفتارهای ادبیات جهان»

نقدوبررسی کتاب «درس گفتارهای ادبیات جهان»

از ۱۳۹۷/۵/۱۶ تا ۱۳۹۷/۵/۱۶
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین