داستانخوانی و رونمایی کتاب «خوابهای مشکوک»

داستانخوانی و رونمایی کتاب «خوابهای مشکوک»

از ۱۳۹۷/۵/۱۸ تا ۱۳۹۷/۵/۱۸
مجلس فضولی‌خوانی

مجلس فضولی‌خوانی

از ۱۳۹۷/۵/۱۶ تا ۱۳۹۷/۵/۱۶
شب های شعر باغ کتاب تبریز

شب های شعر باغ کتاب تبریز

از ۱۳۹۷/۵/۱۵ تا ۱۳۹۷/۵/۱۵
انجمن فانوس

انجمن فانوس

از ۱۳۹۷/۵/۱۷ تا ۱۳۹۷/۵/۱۷
بیست و هشتمین نشست تخصصی نقد و بررسی ترانه « ترانه آواز»

بیست و هشتمین نشست تخصصی نقد و بررسی ترانه « ترانه آواز»

از ۱۳۹۷/۵/۱۴ تا ۱۳۹۷/۵/۱۴
دهمین جلسه‌ی نشست‌های نقد و بررسی کتاب‌های موفقیت

دهمین جلسه‌ی نشست‌های نقد و بررسی کتاب‌های موفقیت

از ۱۳۹۷/۵/۱۴ تا ۱۳۹۷/۵/۱۴
رونمایی از کتاب «پنهان در تاریکی»

رونمایی از کتاب «پنهان در تاریکی»

از ۱۳۹۷/۵/۱۱ تا ۱۳۹۷/۵/۱۱
انجمن ادبی ونداد

انجمن ادبی ونداد

از ۱۳۹۷/۵/۱۱ تا ۱۳۹۷/۵/۱۱
جلسه نقد رمان کوچه درختی

جلسه نقد رمان کوچه درختی

از ۱۳۹۷/۵/۱۱ تا ۱۳۹۷/۵/۱۱
​رونمایی و جشن امضای کتاب‌های انتشارات خط خطی

​رونمایی و جشن امضای کتاب‌های انتشارات خط خطی

از ۱۳۹۷/۵/۱۱ تا ۱۳۹۷/۵/۱۱
کانون ادبی هنگام

کانون ادبی هنگام

از ۱۳۹۷/۵/۱۰ تا ۱۳۹۷/۵/۱۰
نشست ادبی مجال

نشست ادبی مجال

از ۱۳۹۷/۵/۱۵ تا ۱۳۹۷/۵/۱۵
دیدار وگفتگو با دکتر فربد فدایی

دیدار وگفتگو با دکتر فربد فدایی

از ۱۳۹۷/۵/۱۱ تا ۱۳۹۷/۵/۱۱
رونمائی کتاب

رونمائی کتاب

از ۱۳۹۷/۵/۲۵ تا ۱۳۹۷/۵/۲۵
شب مجله " آنگاه "

شب مجله " آنگاه "

از ۱۳۹۷/۵/۹ تا ۱۳۹۷/۵/۹
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین