کتاب«در سایه آرزوها» در قالب نشست ادبی«لذت داستان»

کتاب«در سایه آرزوها» در قالب نشست ادبی«لذت داستان»

از ۱۳۹۷/۸/۲۳ تا ۱۳۹۷/۸/۲۳
عصر علوم انسانی، در صحبت استاد احمد نقیب زاده

عصر علوم انسانی، در صحبت استاد احمد نقیب زاده

از ۱۳۹۷/۸/۳۰ تا ۱۳۹۷/۸/۳۰
نکوداشت دکتر حمزه گنجی

نکوداشت دکتر حمزه گنجی

از ۱۳۹۷/۹/۱۱ تا ۱۳۹۷/۹/۱۱
رونمایی و جشن امضای مجموعه شعر «باران بی‌سرزمین»

رونمایی و جشن امضای مجموعه شعر «باران بی‌سرزمین»

از ۱۳۹۷/۸/۲۳ تا ۱۳۹۷/۸/۲۳
تمرین یک روزمرگی هنرمندانه

تمرین یک روزمرگی هنرمندانه

از ۱۳۹۷/۸/۲۴ تا ۱۳۹۷/۸/۲۴
دومین عصر چهارسو

دومین عصر چهارسو

از ۱۳۹۷/۸/۲۳ تا ۱۳۹۷/۸/۲۳
شب جنگ‌ و صلح در عصرما

شب جنگ‌ و صلح در عصرما

از ۱۳۹۷/۸/۲۱ تا ۱۳۹۷/۸/۲۱
جلسه ادبی ترنج

جلسه ادبی ترنج

از ۱۳۹۷/۸/۲۱ تا ۱۳۹۷/۸/۲۱
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۷/۸/۲۶ تا ۱۳۹۷/۸/۲۶
افتتاحیه ی انجمن ادبی سایه

افتتاحیه ی انجمن ادبی سایه

از ۱۳۹۷/۸/۲۱ تا ۱۳۹۷/۸/۲۱
جایگاه تاریخ شفاهی

جایگاه تاریخ شفاهی

از ۱۳۹۷/۸/۲۰ تا ۱۳۹۷/۸/۲۰
نشست نقد و بررسی کتاب «سواد روایت»

نشست نقد و بررسی کتاب «سواد روایت»

از ۱۳۹۷/۸/۲۲ تا ۱۳۹۷/۸/۲۲
چهلمین نشست تخصصی نقد و بررسی ترانه  ترانه آواز

چهلمین نشست تخصصی نقد و بررسی ترانه ترانه آواز

از ۱۳۹۷/۸/۲۰ تا ۱۳۹۷/۸/۲۰
جشن بزرگ اختتامیه جشنواره ملی شعر نبض واژه ها

جشن بزرگ اختتامیه جشنواره ملی شعر نبض واژه ها

از ۱۳۹۷/۸/۲۹ تا ۱۳۹۷/۸/۲۹
کاروان صلح و ادبیات

کاروان صلح و ادبیات

از ۱۳۹۷/۸/۲۰ تا ۱۳۹۷/۸/۲۰
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین