زخم

زخم

نشر فصل پنجم ۱۲۰,۰۰۰ ریال
تنش

تنش

نشر نزدیک‌تر ۱۲۵,۰۰۰ ریال
یک قدم مانده به سی

یک قدم مانده به سی

نشر نزدیک‌تر ۱۰۰,۰۰۰ ریال
غیر از تو کجا سراغ دارم ای عشق؟

غیر از تو کجا سراغ دارم ای عشق؟

نشر نزدیک‌تر ۱۴۰,۰۰۰ ریال
دو قدم مانده به صبح

دو قدم مانده به صبح

نشر فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
دریاچه را دریا چه میفهمد

دریاچه را دریا چه میفهمد

نشر فصل پنجم ۱۲۰,۰۰۰ ریال
رقعه چاپ هفتم

رقعه چاپ هفتم

نشر فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
فروشی نیست

فروشی نیست

نشر آثار برتر ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
مسلخ

مسلخ

نشر آثار برتر ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
نیم رخ

نیم رخ

نشر آثار برتر ۱۲۰,۰۰۰ ریال
لاعلاج

لاعلاج

نشر نزدیک‌تر ۱۲۰,۰۰۰ ریال
چهل سالگی کلمات

چهل سالگی کلمات

نشر نزدیک‌تر ۱۲۰,۰۰۰ ریال
بی هنگام

بی هنگام

نشر نزدیک‌تر ۱۳۵,۰۰۰ ریال
دچار

دچار

نشر نزدیک‌تر ۱۲۰,۰۰۰ ریال
آشیل صدا

آشیل صدا

نشر ایجاز ۲۵۰,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین