انجمن ادبی دکتر معین

انجمن ادبی دکتر معین

از ۱۳۹۷/۷/۲ تا ۱۳۹۷/۷/۲
دیدار و گفتگو با دکتر احمد جلیلی

دیدار و گفتگو با دکتر احمد جلیلی

از ۱۳۹۷/۷/۵ تا ۱۳۹۷/۷/۵
جلسه ادبی ترنج

جلسه ادبی ترنج

از ۱۳۹۷/۷/۲ تا ۱۳۹۷/۷/۲
جلسات هفتگی شعر حوزه هنری تبریز

جلسات هفتگی شعر حوزه هنری تبریز

از ۱۳۹۷/۷/۲ تا ۱۳۹۷/۷/۲
کانون ادبی زمستان

کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۷/۷/۳ تا ۱۳۹۷/۷/۳
نشست ترانه آواز

نشست ترانه آواز

از ۱۳۹۷/۷/۱ تا ۱۳۹۷/۷/۱
داستانِ جمعه

داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۶/۳۰ تا ۱۳۹۷/۶/۳۰
شب های شعر باغ كتاب تبريز

شب های شعر باغ كتاب تبريز

از ۱۳۹۷/۶/۲۶ تا ۱۳۹۷/۶/۲۶
پانزدهمین جلسه‌ی نشست‌های نقد و بررسی کتاب‌های موفقیت

پانزدهمین جلسه‌ی نشست‌های نقد و بررسی کتاب‌های موفقیت

از ۱۳۹۷/۶/۲۵ تا ۱۳۹۷/۶/۲۵
یکشنبه های داستان

یکشنبه های داستان

از ۱۳۹۷/۶/۲۵ تا ۱۳۹۷/۶/۲۵
انجمن ادبی فراگفتار

انجمن ادبی فراگفتار

از ۱۳۹۷/۶/۲۳ تا ۱۳۹۷/۶/۲۳
پانزدهمین داستانِ جمعه

پانزدهمین داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۶/۲۳ تا ۱۳۹۷/۶/۲۳
کانون ادبی بهمن

کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۷/۶/۲۱ تا ۱۳۹۷/۶/۲۱
کانون ادبی زمستان

کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۷/۶/۲۰ تا ۱۳۹۷/۶/۲۰
کانون ادبی اندیشه

کانون ادبی اندیشه

از ۱۳۹۷/۶/۲۰ تا ۱۳۹۷/۶/۲۰
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین