جلسه نقد و بررسی مجموعه شعر لحظه‌های بی‌ملاحظه

جلسه نقد و بررسی مجموعه شعر لحظه‌های بی‌ملاحظه

از ۱۳۹۷/۶/۴ تا ۱۳۹۷/۶/۴
اتفاق ترانه

اتفاق ترانه

از ۱۳۹۷/۶/۳ تا ۱۳۹۷/۶/۳
مراسم رونمایی از مجموعه شعر «تحیر» سروده سید حمیدرضا برقعی

مراسم رونمایی از مجموعه شعر «تحیر» سروده سید حمیدرضا برقعی

از ۱۳۹۷/۶/۳ تا ۱۳۹۷/۶/۳
رونمایی از مجموعه شعر سپینود

رونمایی از مجموعه شعر سپینود

از ۱۳۹۷/۶/۳ تا ۱۳۹۷/۶/۳
نشست نقد و بررسی رمان «به نام یونس»

نشست نقد و بررسی رمان «به نام یونس»

از ۱۳۹۷/۶/۲ تا ۱۳۹۷/۶/۲
شب راه آهن ایران

شب راه آهن ایران

از ۱۳۹۷/۶/۴ تا ۱۳۹۷/۶/۴
داستانِ جمعه

داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۶/۲ تا ۱۳۹۷/۶/۲
آیین رونمایی از کتاب «باید کسی از میان ما به کشتن کتاب برخیزد»

آیین رونمایی از کتاب «باید کسی از میان ما به کشتن کتاب برخیزد»

از ۱۳۹۷/۶/۲ تا ۱۳۹۷/۶/۲
نشست  شهریور ماه «عصر شعر و ترانه»

نشست شهریور ماه «عصر شعر و ترانه»

از ۱۳۹۷/۶/۱ تا ۱۳۹۷/۶/۱
نمایش «بقالی کوچه هشتم»

نمایش «بقالی کوچه هشتم»

از ۱۳۹۷/۶/۱ تا ۱۳۹۷/۶/۵
کانون ادبی زمستان

کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۷/۵/۳۰ تا ۱۳۹۷/۵/۳۰
نمایشگاه انفرادی نقاشی‌ «فریبا سلیمانی ذوقی»

نمایشگاه انفرادی نقاشی‌ «فریبا سلیمانی ذوقی»

از ۱۳۹۷/۶/۳ تا ۱۳۹۷/۶/۸
بازدید و روایت خانه های مشاهیر در تهران

بازدید و روایت خانه های مشاهیر در تهران

از ۱۳۹۷/۶/۱ تا ۱۳۹۷/۶/۱
مجلس فضولی خوانی

مجلس فضولی خوانی

از ۱۳۹۷/۵/۳۰ تا ۱۳۹۷/۵/۳۰
شب های شعر باغ كتاب تبريز

شب های شعر باغ كتاب تبريز

از ۱۳۹۷/۵/۲۹ تا ۱۳۹۷/۵/۲۹
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین