آیین رونمایی از کتاب دهکده خاک بر سر

آیین رونمایی از کتاب دهکده خاک بر سر

از ۱۳۹۷/۷/۲۱ تا ۱۳۹۷/۷/۲۱
نمایشگاه آثار خوشنویسی

نمایشگاه آثار خوشنویسی

از ۱۳۹۷/۷/۲۰ تا ۱۳۹۷/۷/۲۷
نمایشگاه نقاشی حسن روح الامین

نمایشگاه نقاشی حسن روح الامین

از ۱۳۹۷/۷/۲۰ تا ۱۳۹۷/۸/۷
نشست ترانه آواز

نشست ترانه آواز

از ۱۳۹۷/۷/۲۲ تا ۱۳۹۷/۷/۲۲
رونمایی از مجموعه داستان واحد 106

رونمایی از مجموعه داستان واحد 106

از ۱۳۹۷/۷/۱۹ تا ۱۳۹۷/۷/۱۹
جشن رونمایی «گفتگو با ایران درودی»

جشن رونمایی «گفتگو با ایران درودی»

از ۱۳۹۷/۷/۲۰ تا ۱۳۹۷/۷/۲۰
یادبود زنده یاد محمد علی فرشته حکمت

یادبود زنده یاد محمد علی فرشته حکمت

از ۱۳۹۷/۷/۱۹ تا ۱۳۹۷/۷/۱۹
بازشناسی یک هم سایه

بازشناسی یک هم سایه

از ۱۳۹۷/۷/۱۷ تا ۱۳۹۷/۷/۱۷
شب خیابان مولوی

شب خیابان مولوی

از ۱۳۹۷/۷/۱۹ تا ۱۳۹۷/۷/۱۹
شب صنوبر

شب صنوبر

از ۱۳۹۷/۷/۱۷ تا ۱۳۹۷/۷/۱۷
نمایش‌ بزرگ تنهـاتر از مسیح

نمایش‌ بزرگ تنهـاتر از مسیح

از ۱۳۹۷/۷/۱۷ تا ۱۳۹۷/۸/۱۷
بزرگداشت روز تهران

بزرگداشت روز تهران

از ۱۳۹۷/۷/۱۷ تا ۱۳۹۷/۷/۱۷
شب  ابوالقاسم لاهوتی

شب ابوالقاسم لاهوتی

از ۱۳۹۷/۷/۱۶ تا ۱۳۹۷/۷/۱۶
جلسه ادبی ترنج

جلسه ادبی ترنج

از ۱۳۹۷/۷/۱۶ تا ۱۳۹۷/۷/۱۶
زندگی و زمانه حافظ

زندگی و زمانه حافظ

از ۱۳۹۷/۷/۱۸ تا ۱۳۹۷/۷/۱۸
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین