سومین محفل ادبی  سایه

سومین محفل ادبی سایه

از ۱۳۹۷/۹/۱۹ تا ۱۳۹۷/۹/۱۹
شب سرهنگ جلیل بزرگمهر

شب سرهنگ جلیل بزرگمهر

از ۱۳۹۷/۹/۲۰ تا ۱۳۹۷/۹/۲۰
جشن شب یلدا

جشن شب یلدا

از ۱۳۹۷/۹/۲۵ تا ۱۳۹۷/۹/۲۵
دوشنبه های نگارستان

دوشنبه های نگارستان

از ۱۳۹۷/۹/۱۹ تا ۱۳۹۷/۹/۱۹
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۷/۹/۲۴ تا ۱۳۹۷/۹/۲۴
نشست نقد و بررسی داستان  چوب گلف انگلیسی

نشست نقد و بررسی داستان چوب گلف انگلیسی

از ۱۳۹۷/۹/۱۹ تا ۱۳۹۷/۹/۱۹
گفت و گو و هم نشینی شاعرانه

گفت و گو و هم نشینی شاعرانه

از ۱۳۹۷/۹/۱۹ تا ۱۳۹۷/۹/۱۹
سولژنیتسین و ادبیات مهاجرت

سولژنیتسین و ادبیات مهاجرت

از ۱۳۹۷/۹/۲۰ تا ۱۳۹۷/۹/۲۰
سومین عصر شعر چهارسو

سومین عصر شعر چهارسو

از ۱۳۹۷/۹/۲۱ تا ۱۳۹۷/۹/۲۱
بزرگداشت فتح‌الله مجتبایی

بزرگداشت فتح‌الله مجتبایی

از ۱۳۹۷/۹/۱۵ تا ۱۳۹۷/۹/۱۵
کانون ادبی بهمن

کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۷/۹/۱۴ تا ۱۳۹۷/۹/۱۴
کانون ادبی هنگام

کانون ادبی هنگام

از ۱۳۹۷/۹/۱۴ تا ۱۳۹۷/۹/۱۴
مراسم رونمایی از کتاب «سایه‌ها و یادها»

مراسم رونمایی از کتاب «سایه‌ها و یادها»

از ۱۳۹۷/۹/۱۶ تا ۱۳۹۷/۹/۱۶
فلسفه و موفقیت

فلسفه و موفقیت

از ۱۳۹۷/۹/۱۴ تا ۱۳۹۷/۹/۱۶
نمایشنامه خوانی زبان انگلیسی «خدای کشتار»

نمایشنامه خوانی زبان انگلیسی «خدای کشتار»

از ۱۳۹۷/۹/۱۵ تا ۱۳۹۷/۹/۱۶
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین