فراخوان نخستین دوره جایزه ادبی الوند

فراخوان نخستین دوره جایزه ادبی الوند

از ۱۳۹۷/۵/۲۳ تا ۱۳۹۷/۷/۳۰
فراخوان مسابقه کاریکاتور «مرغ همسایه غاز است»

فراخوان مسابقه کاریکاتور «مرغ همسایه غاز است»

از ۱۳۹۷/۵/۲۳ تا ۱۳۹۷/۶/۱
دیدار و گفتگو با  دکتر سید علی احمدی ابهری

دیدار و گفتگو با دکتر سید علی احمدی ابهری

از ۱۳۹۷/۵/۲۵ تا ۱۳۹۷/۵/۲۵
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۷/۵/۲۷ تا ۱۳۹۷/۵/۲۷
اجرای موسیقی «وارونگی»

اجرای موسیقی «وارونگی»

از ۱۳۹۷/۵/۲۵ تا ۱۳۹۷/۵/۲۵
فراخوان جشنواره‌ شعر دفاع مقدس «تپش‌های ماندگار»

فراخوان جشنواره‌ شعر دفاع مقدس «تپش‌های ماندگار»

از ۱۳۹۷/۵/۲۲ تا ۱۳۹۷/۶/۲۰
عصری با کتاب

عصری با کتاب

از ۱۳۹۷/۵/۲۳ تا ۱۳۹۷/۵/۲۳
انجمن شاعران ایران

انجمن شاعران ایران

از ۱۳۹۷/۵/۲۲ تا ۱۳۹۷/۵/۲۲
بررسی داستان "اوراق فروشی کلیوند"

بررسی داستان "اوراق فروشی کلیوند"

از ۱۳۹۷/۵/۲۴ تا ۱۳۹۷/۵/۲۴
یازدهمین داستانِ جمعه

یازدهمین داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۵/۲۶ تا ۱۳۹۷/۵/۲۶
جشن امضای دو کتاب به ترجمه‌ اصغر نوری

جشن امضای دو کتاب به ترجمه‌ اصغر نوری

از ۱۳۹۷/۵/۲۹ تا ۱۳۹۷/۵/۲۹
کنگره سه‌نسل با ادیبات معاصر

کنگره سه‌نسل با ادیبات معاصر

از ۱۳۹۷/۵/۲۲ تا ۱۳۹۷/۵/۲۳
بازخوانی کتاب «اردوگاه اطفال»

بازخوانی کتاب «اردوگاه اطفال»

از ۱۳۹۷/۵/۲۲ تا ۱۳۹۷/۵/۲۲
دیدار با استاد «هوشنگ مرادی کرمانی»

دیدار با استاد «هوشنگ مرادی کرمانی»

از ۱۳۹۷/۵/۲۲ تا ۱۳۹۷/۵/۲۲
کارگاه داستان مجید قیصری

کارگاه داستان مجید قیصری

از ۱۳۹۷/۵/۲۱ تا ۱۳۹۷/۵/۲۱
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین