یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۸/۴/۲۹ تا ۱۳۹۸/۴/۲۹
نمایشگاه انفرادی عکس مواجهه

نمایشگاه انفرادی عکس مواجهه

از ۱۳۹۸/۴/۲۹ تا ۱۳۹۸/۵/۴
شب رمان نویسان مصر

شب رمان نویسان مصر

از ۱۳۹۸/۴/۲۵ تا ۱۳۹۸/۴/۲۵
شب محمد تقی فرور

شب محمد تقی فرور

از ۱۳۹۸/۴/۲۴ تا ۱۳۹۸/۴/۲۴
نمایشگاه «راویان کوچک» آثار نقاشی کودکان

نمایشگاه «راویان کوچک» آثار نقاشی کودکان

از ۱۳۹۸/۴/۲۶ تا ۱۳۹۸/۴/۲۸
آیین آواز

آیین آواز

از ۱۳۹۸/۴/۲۵ تا ۱۳۹۸/۴/۲۵
خانه ترانه

خانه ترانه

از ۱۳۹۸/۴/۲۷ تا ۱۳۹۸/۴/۲۷
نشست تیرماه هنرمندان موسیقی

نشست تیرماه هنرمندان موسیقی

از ۱۳۹۸/۴/۲۹ تا ۱۳۹۸/۴/۲۹
رو نمایی از آلبوم چشم بی خواب

رو نمایی از آلبوم چشم بی خواب

از ۱۳۹۸/۴/۲۴ تا ۱۳۹۸/۴/۲۴
کنسرت گروه هماهور

کنسرت گروه هماهور

از ۱۳۹۸/۴/۲۵ تا ۱۳۹۸/۴/۲۵
نگاهی به آثار میکلوش روژا، آهنگساز حماسه پرداز هالیوود

نگاهی به آثار میکلوش روژا، آهنگساز حماسه پرداز هالیوود

از ۱۳۹۸/۴/۲۷ تا ۱۳۹۸/۴/۲۷
نمایشگاه عکس خال هندو

نمایشگاه عکس خال هندو

از ۱۳۹۸/۴/۲۲ تا ۱۳۹۸/۴/۲۲
کانون ادبی مهر

کانون ادبی مهر

از ۱۳۹۸/۴/۲۴ تا ۱۳۹۸/۴/۲۴
شیرازه شعر

شیرازه شعر

از ۱۳۹۸/۴/۲۵ تا ۱۳۹۸/۴/۲۵
حیات شعر

حیات شعر

از ۱۳۹۸/۴/۲۰ تا ۱۳۹۸/۴/۲۰
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین