رو نمایی و جشن امضای کتاب مستوری

رو نمایی و جشن امضای کتاب مستوری

از ۱۳۹۷/۹/۸ تا ۱۳۹۷/۹/۸
معرفی و بررسی «بنیادگرای ناراضی»

معرفی و بررسی «بنیادگرای ناراضی»

از ۱۳۹۷/۹/۷ تا ۱۳۹۷/۹/۷
شب آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان

شب آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان

از ۱۳۹۷/۹/۷ تا ۱۳۹۷/۹/۷
فراخوان ثبت‌نام در دوره پنجم «مدرسه رمان»

فراخوان ثبت‌نام در دوره پنجم «مدرسه رمان»

از ۱۳۹۷/۹/۳ تا ۱۳۹۷/۹/۲۰
شب حمید مصدق

شب حمید مصدق

از ۱۳۹۷/۹/۵ تا ۱۳۹۷/۹/۵
کانون ادبی بهمن

کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۷/۸/۳۰ تا ۱۳۹۷/۸/۳۰
بحث و بررسی کتاب کودتاهای ایران

بحث و بررسی کتاب کودتاهای ایران

از ۱۳۹۷/۹/۶ تا ۱۳۹۷/۹/۶
بیست و چهارمین داستانِ جمعه

بیست و چهارمین داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۹/۲ تا ۱۳۹۷/۹/۲
دیدار و گفتگو با  لوریس چکناواریان

دیدار و گفتگو با لوریس چکناواریان

از ۱۳۹۷/۹/۱ تا ۱۳۹۷/۹/۱
انجمن ادبی "دکترمعین"

انجمن ادبی "دکترمعین"

از ۱۳۹۷/۸/۲۸ تا ۱۳۹۷/۸/۲۸
نمایشگاه گروهی پوستر «لسان الغیب، حافظ»

نمایشگاه گروهی پوستر «لسان الغیب، حافظ»

از ۱۳۹۷/۹/۲ تا ۱۳۹۷/۹/۸
نکوداشت دکتر حمزه گنجی

نکوداشت دکتر حمزه گنجی

از ۱۳۹۷/۹/۱۱ تا ۱۳۹۷/۹/۱۱
رونمایی و جشن امضای مجموعه شعر «باران بی‌سرزمین»

رونمایی و جشن امضای مجموعه شعر «باران بی‌سرزمین»

از ۱۳۹۷/۸/۲۳ تا ۱۳۹۷/۸/۲۳
جلسه ادبی ترنج

جلسه ادبی ترنج

از ۱۳۹۷/۸/۲۱ تا ۱۳۹۷/۸/۲۱
کارگاه نقد محور شعر سپید

کارگاه نقد محور شعر سپید

از ۱۳۹۷/۸/۲۳ تا ۱۳۹۷/۱۱/۳
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین