مراسم رونمایی از کتاب «حوالی روشن صدا»

مراسم رونمایی از کتاب «حوالی روشن صدا»

از ۱۳۹۷/۵/۸ تا ۱۳۹۷/۵/۸
داستانِ جمعه

داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۵/۱۲ تا ۱۳۹۷/۵/۱۲
مجلس فضولی‌خوانی

مجلس فضولی‌خوانی

از ۱۳۹۷/۵/۹ تا ۱۳۹۷/۵/۹
جلسه ادبی ترنج

جلسه ادبی ترنج

از ۱۳۹۷/۵/۸ تا ۱۳۹۷/۵/۸
فراخوان جشنواره ادبی نسیم کلمات

فراخوان جشنواره ادبی نسیم کلمات

از ۱۳۹۷/۵/۷ تا ۱۳۹۷/۹/۲۸
آشنایی با ویرایش

آشنایی با ویرایش

از ۱۳۹۷/۵/۹ تا ۱۳۹۷/۵/۹
شب محمد نوری

شب محمد نوری

از ۱۳۹۷/۵/۸ تا ۱۳۹۷/۵/۸
سلسله نشست های "وصف بیداری دل"

سلسله نشست های "وصف بیداری دل"

از ۱۳۹۷/۵/۷ تا ۱۳۹۷/۵/۷
خوانش آثار محمود استادمحمد

خوانش آثار محمود استادمحمد

از ۱۳۹۷/۵/۷ تا ۱۳۹۷/۵/۸
نشست ترانه آواز

نشست ترانه آواز

از ۱۳۹۷/۵/۶ تا ۱۳۹۷/۵/۶
شب «ناهید طباطبایی»

شب «ناهید طباطبایی»

از ۱۳۹۷/۵/۱۰ تا ۱۳۹۷/۵/۱۰
اتفاق ترانه

اتفاق ترانه

از ۱۳۹۷/۵/۶ تا ۱۳۹۷/۵/۶
نشست "تاثیر صادق چوبک در ادبیات داستانی معاصر"

نشست "تاثیر صادق چوبک در ادبیات داستانی معاصر"

از ۱۳۹۷/۵/۶ تا ۱۳۹۷/۵/۶
داستانِ جمعه

داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۵/۵ تا ۱۳۹۷/۵/۵
جشنواره «رویای کهکشانی من»

جشنواره «رویای کهکشانی من»

از ۱۳۹۷/۵/۵ تا ۱۳۹۷/۵/۳۰
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین