کارگاه داستان مجید قیصری

کارگاه داستان مجید قیصری

از ۱۳۹۷/۶/۱۸ تا ۱۳۹۷/۶/۱۸
حلقه ادبی پنجره

حلقه ادبی پنجره

از ۱۳۹۷/۶/۱۷ تا ۱۳۹۷/۶/۱۷
جشن یکسالگی نشست ترانه آواز

جشن یکسالگی نشست ترانه آواز

از ۱۳۹۷/۶/۱۸ تا ۱۳۹۷/۶/۱۸
داستان جمعه

داستان جمعه

از ۱۳۹۷/۶/۱۶ تا ۱۳۹۷/۶/۱۶
دیدار و گفتگو با  دکتر محمد تقی یاسمی

دیدار و گفتگو با دکتر محمد تقی یاسمی

از ۱۳۹۷/۶/۱۵ تا ۱۳۹۷/۶/۱۵
«عصرانه‌های شعر طوبی»

«عصرانه‌های شعر طوبی»

از ۱۳۹۷/۶/۱۳ تا ۱۳۹۷/۶/۱۳
شب های شعر باغ كتاب تبريز

شب های شعر باغ كتاب تبريز

از ۱۳۹۷/۶/۱۲ تا ۱۳۹۷/۶/۱۲
انجمن شاعران ایران

انجمن شاعران ایران

از ۱۳۹۷/۶/۱۲ تا ۱۳۹۷/۶/۱۲
جلسات هفتگی شعر حوزه هنری تبریز

جلسات هفتگی شعر حوزه هنری تبریز

از ۱۳۹۷/۶/۱۲ تا ۱۳۹۷/۶/۱۲
کانون ادبی زمستان

کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۷/۶/۱۳ تا ۱۳۹۷/۶/۱۳
نشست ترانه آواز

نشست ترانه آواز

از ۱۳۹۷/۶/۱۱ تا ۱۳۹۷/۶/۱۱
کانون ادبی بهمن

کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۷/۶/۷ تا ۱۳۹۷/۶/۷
انجمن شاعران ایران

انجمن شاعران ایران

از ۱۳۹۷/۶/۵ تا ۱۳۹۷/۶/۵
انجمن ادبی "دکترمعین"

انجمن ادبی "دکترمعین"

از ۱۳۹۷/۶/۵ تا ۱۳۹۷/۶/۵
نهمین مجلس فضولی خوانی

نهمین مجلس فضولی خوانی

از ۱۳۹۷/۶/۶ تا ۱۳۹۷/۶/۶
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین