جلسه نقد رمان کوچه درختی

جلسه نقد رمان کوچه درختی

از ۱۳۹۷/۵/۱۱ تا ۱۳۹۷/۵/۱۱
هر خانه یک اثر هنری

هر خانه یک اثر هنری

از ۱۳۹۷/۵/۹ تا ۱۳۹۷/۵/۱۲
فراخوان نخستین جشنواره سراسری فیلم کوتاه دانشجویی «دریچه»

فراخوان نخستین جشنواره سراسری فیلم کوتاه دانشجویی «دریچه»

از ۱۳۹۷/۵/۱۰ تا ۱۳۹۷/۵/۳۱
​رونمایی و جشن امضای کتاب‌های انتشارات خط خطی

​رونمایی و جشن امضای کتاب‌های انتشارات خط خطی

از ۱۳۹۷/۵/۱۱ تا ۱۳۹۷/۵/۱۱
کانون ادبی هنگام

کانون ادبی هنگام

از ۱۳۹۷/۵/۱۰ تا ۱۳۹۷/۵/۱۰
شب وحدت ملی 5 - کرمان

شب وحدت ملی 5 - کرمان

از ۱۳۹۷/۵/۱۰ تا ۱۳۹۷/۵/۱۰
نشست ادبی مجال

نشست ادبی مجال

از ۱۳۹۷/۵/۱۵ تا ۱۳۹۷/۵/۱۵
دیدار وگفتگو با دکتر فربد فدایی

دیدار وگفتگو با دکتر فربد فدایی

از ۱۳۹۷/۵/۱۱ تا ۱۳۹۷/۵/۱۱
رونمائی کتاب

رونمائی کتاب

از ۱۳۹۷/۵/۲۵ تا ۱۳۹۷/۵/۲۵
شب مجله " آنگاه "

شب مجله " آنگاه "

از ۱۳۹۷/۵/۹ تا ۱۳۹۷/۵/۹
دیدار و گفتگو با «علی دهباشی»

دیدار و گفتگو با «علی دهباشی»

از ۱۳۹۷/۵/۸ تا ۱۳۹۷/۵/۸
فراخوان جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت

فراخوان جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت

از ۱۳۹۷/۵/۸ تا ۱۳۹۷/۷/۱۰
آغاز فعالیت انجمن ادبی "دکترمعین"

آغاز فعالیت انجمن ادبی "دکترمعین"

از ۱۳۹۷/۵/۸ تا ۱۳۹۷/۵/۸
نقد و بررسی کتاب «فوکو و ادبیات داستانی»

نقد و بررسی کتاب «فوکو و ادبیات داستانی»

از ۱۳۹۷/۵/۱۰ تا ۱۳۹۷/۵/۱۰
جلسات هفتگی شعر حوزه هنری تبریز

جلسات هفتگی شعر حوزه هنری تبریز

از ۱۳۹۷/۵/۸ تا ۱۳۹۷/۵/۸
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین