کانون ادبی زمستان

کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۷/۶/۱۳ تا ۱۳۹۷/۶/۱۳
نشست ترانه آواز

نشست ترانه آواز

از ۱۳۹۷/۶/۱۱ تا ۱۳۹۷/۶/۱۱
کانون ادبی بهمن

کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۷/۶/۷ تا ۱۳۹۷/۶/۷
انجمن شاعران ایران

انجمن شاعران ایران

از ۱۳۹۷/۶/۵ تا ۱۳۹۷/۶/۵
انجمن ادبی "دکترمعین"

انجمن ادبی "دکترمعین"

از ۱۳۹۷/۶/۵ تا ۱۳۹۷/۶/۵
نهمین مجلس فضولی خوانی

نهمین مجلس فضولی خوانی

از ۱۳۹۷/۶/۶ تا ۱۳۹۷/۶/۶
نهمین شب شعر باغ كتاب تبريز

نهمین شب شعر باغ كتاب تبريز

از ۱۳۹۷/۶/۵ تا ۱۳۹۷/۶/۵
کانون ادبی زمستان

کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۷/۶/۶ تا ۱۳۹۷/۶/۶
داستانِ جمعه

داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۶/۲ تا ۱۳۹۷/۶/۲
کانون ادبی زمستان

کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۷/۵/۳۰ تا ۱۳۹۷/۵/۳۰
مجلس فضولی خوانی

مجلس فضولی خوانی

از ۱۳۹۷/۵/۳۰ تا ۱۳۹۷/۵/۳۰
شب های شعر باغ كتاب تبريز

شب های شعر باغ كتاب تبريز

از ۱۳۹۷/۵/۲۹ تا ۱۳۹۷/۵/۲۹
انجمن ادبی ونداد

انجمن ادبی ونداد

از ۱۳۹۷/۵/۲۵ تا ۱۳۹۷/۵/۲۵
کانون شعر هنگام

کانون شعر هنگام

از ۱۳۹۷/۵/۲۴ تا ۱۳۹۷/۵/۲۴
شعرآورد تبریز

شعرآورد تبریز

از ۱۳۹۷/۵/۲۳ تا ۱۳۹۷/۵/۲۳
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین