نقد کتاب بی کتابی

نقد کتاب بی کتابی

از ۱۳۹۷/۱/۲۹ تا ۱۳۹۷/۱/۲۹
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۷/۱/۲۹ تا ۱۳۹۷/۱/۲۹
جشن امضای کتاب «هزار و یک شب من»

جشن امضای کتاب «هزار و یک شب من»

از ۱۳۹۷/۱/۲۷ تا ۱۳۹۷/۱/۲۷
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
لیلی نامه-بزرگداشت حکیم نطامی گنجوی و بانو پروین اعتصامی

لیلی نامه-بزرگداشت حکیم نطامی گنجوی و بانو پروین اعتصامی

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
کارگاه شعر آزاد

کارگاه شعر آزاد

از ۱۳۹۷/۱/۱۶ تا ۱۳۹۷/۱/۱۶
تاریخ با طعم قهوه

تاریخ با طعم قهوه

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
جلسه شعر و ادبیات

جلسه شعر و ادبیات

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
نشست کانون ادبی رویش

نشست کانون ادبی رویش

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
نشست بررسى تاثیر هوشنگ گلشیری در ادبیات داستانی معاصر

نشست بررسى تاثیر هوشنگ گلشیری در ادبیات داستانی معاصر

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
دگرخند

دگرخند

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
نشست انجمن ادبی فروغ

نشست انجمن ادبی فروغ

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
پایتخت شعر

پایتخت شعر

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
انجمن ادبی تصویر فراموشی

انجمن ادبی تصویر فراموشی

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۱
رونمایی مجموعه شعر حالِ سگ

رونمایی مجموعه شعر حالِ سگ

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۱
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین