کارگاه شعر آزاد

کارگاه شعر آزاد

از ۱۳۹۷/۱/۱۶ تا ۱۳۹۷/۱/۱۶
تاریخ با طعم قهوه

تاریخ با طعم قهوه

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
جلسه شعر و ادبیات

جلسه شعر و ادبیات

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
نشست کانون ادبی رویش

نشست کانون ادبی رویش

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
نشست بررسى تاثیر هوشنگ گلشیری در ادبیات داستانی معاصر

نشست بررسى تاثیر هوشنگ گلشیری در ادبیات داستانی معاصر

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
دگرخند

دگرخند

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
نشست انجمن ادبی فروغ

نشست انجمن ادبی فروغ

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
پایتخت شعر

پایتخت شعر

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
انجمن ادبی تصویر فراموشی

انجمن ادبی تصویر فراموشی

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۱
رونمایی مجموعه شعر حالِ سگ

رونمایی مجموعه شعر حالِ سگ

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۱
نشست کافه نام

نشست کافه نام

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۱
منزوی شناسی

منزوی شناسی

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
نشست کانون ادبی زمستان

نشست کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۶/۱۲/۶ تا ۱۳۹۶/۱۲/۶
هفتمین نشست شعر خوانش

هفتمین نشست شعر خوانش

از ۱۳۹۶/۱۲/۴ تا ۱۳۹۶/۱۲/۴
تجلیل از "استاد هوشنگ ظریف"

تجلیل از "استاد هوشنگ ظریف"

از ۱۳۹۶/۱۲/۴ تا ۱۳۹۶/۱۲/۴
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین