نشست کانون ادبی ترانه مهر

نشست کانون ادبی ترانه مهر

از ۱۳۹۶/۱۰/۲ تا ۱۳۹۶/۱۰/۲
شب عکاسی و نگاه بومی

شب عکاسی و نگاه بومی

از ۱۳۹۶/۱۰/۲ تا ۱۳۹۶/۱۰/۲
شعرانه

شعرانه

از ۱۳۹۶/۱۰/۱ تا ۱۳۹۶/۱۰/۱
انجمن ادبی تصویر فراموشی

انجمن ادبی تصویر فراموشی

از ۱۳۹۶/۱۰/۱ تا ۱۳۹۶/۱۰/۱
شب‌های شعر عاشقانه

شب‌های شعر عاشقانه

از ۱۳۹۶/۹/۲۹ تا ۱۳۹۶/۹/۲۹
جشن یلدا

جشن یلدا

از ۱۳۹۶/۹/۲۹ تا ۱۳۹۶/۹/۲۹
یک دقیقه بیشتر

یک دقیقه بیشتر

از ۱۳۹۶/۹/۳۰ تا ۱۳۹۶/۹/۳۰
از بلخ نا قونیه از تهران تا کراکف

از بلخ نا قونیه از تهران تا کراکف

از ۱۳۹۶/۹/۲۷ تا ۱۳۹۶/۹/۲۷
یلدای کتاب

یلدای کتاب

از ۱۳۹۶/۹/۲۸ تا ۱۳۹۶/۹/۲۸
نشست انجمن ادبی فروغ

نشست انجمن ادبی فروغ

از ۱۳۹۶/۹/۲۶ تا ۱۳۹۶/۹/۲۶
حلقه داستان سرو تهران

حلقه داستان سرو تهران

از ۱۳۹۶/۹/۲۶ تا ۱۳۹۶/۹/۲۶
انجمن غزل

انجمن غزل

از ۱۳۹۶/۹/۲۶ تا ۱۳۹۶/۹/۲۶
شب شعر یلدا

شب شعر یلدا

از ۱۳۹۶/۹/۲۶ تا ۱۳۹۶/۹/۲۶
دگرخند

دگرخند

از ۱۳۹۶/۹/۲۷ تا ۱۳۹۶/۹/۲۷
چهل و چهارمین نشست تخصصی شعر گیومه

چهل و چهارمین نشست تخصصی شعر گیومه

از ۱۳۹۶/۹/۲۵ تا ۱۳۹۶/۹/۲۵
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین