جشن یلدا

جشن یلدا

از ۱۳۹۶/۹/۲۹ تا ۱۳۹۶/۹/۲۹
یک دقیقه بیشتر

یک دقیقه بیشتر

از ۱۳۹۶/۹/۳۰ تا ۱۳۹۶/۹/۳۰
از بلخ نا قونیه از تهران تا کراکف

از بلخ نا قونیه از تهران تا کراکف

از ۱۳۹۶/۹/۲۷ تا ۱۳۹۶/۹/۲۷
یلدای کتاب

یلدای کتاب

از ۱۳۹۶/۹/۲۸ تا ۱۳۹۶/۹/۲۸
نشست انجمن ادبی فروغ

نشست انجمن ادبی فروغ

از ۱۳۹۶/۹/۲۶ تا ۱۳۹۶/۹/۲۶
حلقه داستان سرو تهران

حلقه داستان سرو تهران

از ۱۳۹۶/۹/۲۶ تا ۱۳۹۶/۹/۲۶
انجمن غزل

انجمن غزل

از ۱۳۹۶/۹/۲۶ تا ۱۳۹۶/۹/۲۶
شب شعر یلدا

شب شعر یلدا

از ۱۳۹۶/۹/۲۶ تا ۱۳۹۶/۹/۲۶
دگرخند

دگرخند

از ۱۳۹۶/۹/۲۷ تا ۱۳۹۶/۹/۲۷
چهل و چهارمین نشست تخصصی شعر گیومه

چهل و چهارمین نشست تخصصی شعر گیومه

از ۱۳۹۶/۹/۲۵ تا ۱۳۹۶/۹/۲۵
دو دوست

دو دوست

از ۱۳۹۶/۹/۲۶ تا ۱۳۹۶/۹/۲۶
شب ایشی گورو

شب ایشی گورو

از ۱۳۹۶/۹/۲۳ تا ۱۳۹۶/۹/۲۳
انجمن ادبی تصویر فراموشی

انجمن ادبی تصویر فراموشی

از ۱۳۹۶/۹/۲۴ تا ۱۳۹۶/۹/۲۴
مراسم اعلام برگزیده سومین جایزه شعر شاملو

مراسم اعلام برگزیده سومین جایزه شعر شاملو

از ۱۳۹۶/۹/۲۱ تا ۱۳۹۶/۹/۲۱
تفسیر مثنوی معنوی

تفسیر مثنوی معنوی

از ۱۳۹۶/۹/۲۸ تا ۱۳۹۶/۹/۲۸
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین