نشست کانون ادبی ترانه مهر

نشست کانون ادبی ترانه مهر

از ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ تا ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
هنگام شاعرانه

هنگام شاعرانه

از ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ تا ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
شب تاجيكستان

شب تاجيكستان

از ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ تا ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
نقد و بررسی شعر و ترانه

نقد و بررسی شعر و ترانه

از ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ تا ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
نشست ادبى انجمن نامه مهر

نشست ادبى انجمن نامه مهر

از ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ تا ۱۳۹۶/۱۱/۲
جشن ميلاد دكتر افشين يداللهى

جشن ميلاد دكتر افشين يداللهى

از ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ تا ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
شب شعر آغاز فصل سرد

شب شعر آغاز فصل سرد

از ۱۳۹۶/۱۰/۶ تا ۱۳۹۶/۱۰/۶
نخستین جشنواره فرهنگی هنری تالاب دوخان

نخستین جشنواره فرهنگی هنری تالاب دوخان

از ۱۳۹۶/۱۰/۲ تا ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
شب‌های شعر تهران

شب‌های شعر تهران

از ۱۳۹۶/۱۰/۵ تا ۱۳۹۶/۱۰/۵
نشست کانون ادبی ترانه مهر

نشست کانون ادبی ترانه مهر

از ۱۳۹۶/۱۰/۲ تا ۱۳۹۶/۱۰/۲
شب عکاسی و نگاه بومی

شب عکاسی و نگاه بومی

از ۱۳۹۶/۱۰/۲ تا ۱۳۹۶/۱۰/۲
شعرانه

شعرانه

از ۱۳۹۶/۱۰/۱ تا ۱۳۹۶/۱۰/۱
انجمن ادبی تصویر فراموشی

انجمن ادبی تصویر فراموشی

از ۱۳۹۶/۱۰/۱ تا ۱۳۹۶/۱۰/۱
شب‌های شعر عاشقانه

شب‌های شعر عاشقانه

از ۱۳۹۶/۹/۲۹ تا ۱۳۹۶/۹/۲۹
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین