بیست و پنجمین نشست تخصصی نقد و بررسی ترانه «ترانه آواز»

بیست و پنجمین نشست تخصصی نقد و بررسی ترانه «ترانه آواز»

از ۱۳۹۷/۴/۱۰ تا ۱۳۹۷/۴/۱۰
عصر شعر مهر

عصر شعر مهر

از ۱۳۹۷/۴/۹ تا ۱۳۹۷/۴/۹
جشن دوازده سالگی شب شعر شکر خند

جشن دوازده سالگی شب شعر شکر خند

از ۱۳۹۷/۴/۹ تا ۱۳۹۷/۴/۹
اولین کارگاه شعر بانوان اردبیل

اولین کارگاه شعر بانوان اردبیل

از ۱۳۹۷/۴/۹ تا ۱۳۹۷/۴/۹
کارگاه شعر و ترانه عبدالجبار کاکایی

کارگاه شعر و ترانه عبدالجبار کاکایی

از ۱۳۹۷/۴/۹ تا ۱۳۹۷/۴/۹
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۷/۳/۲۸ تا ۱۳۹۷/۳/۲۸
نشست نقد و بررسی مجموعه داستان سنگ یحیی

نشست نقد و بررسی مجموعه داستان سنگ یحیی

از ۱۳۹۷/۳/۲۲ تا ۱۳۹۷/۳/۲۲
شناخت شعر معاصر

شناخت شعر معاصر

از ۱۳۹۷/۳/۲۰ تا ۱۳۹۷/۳/۲۳
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۷/۲/۲۲ تا ۱۳۹۷/۲/۲۲
اختتامیه جشنواره سراسری پستو

اختتامیه جشنواره سراسری پستو

از ۱۳۹۷/۱/۲۹ تا ۱۳۹۷/۱/۲۹
نقد کتاب بی کتابی

نقد کتاب بی کتابی

از ۱۳۹۷/۱/۲۹ تا ۱۳۹۷/۱/۲۹
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۷/۱/۲۹ تا ۱۳۹۷/۱/۲۹
جشن امضای کتاب «هزار و یک شب من»

جشن امضای کتاب «هزار و یک شب من»

از ۱۳۹۷/۱/۲۷ تا ۱۳۹۷/۱/۲۷
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
لیلی نامه-بزرگداشت حکیم نطامی گنجوی و بانو پروین اعتصامی

لیلی نامه-بزرگداشت حکیم نطامی گنجوی و بانو پروین اعتصامی

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین