آیین رو نمایی از دو کتاب «سرایشی برای هزار خوانش» و «می نویسمت»

آیین رو نمایی از دو کتاب «سرایشی برای هزار خوانش» و «می نویسمت»

از ۱۳۹۷/۴/۲۲ تا ۱۳۹۷/۴/۲۲
دیدار و گفتگو با دکتر احمد محیط

دیدار و گفتگو با دکتر احمد محیط

از ۱۳۹۷/۴/۲۱ تا ۱۳۹۷/۴/۲۱
رونمایی و نقد مجموعه داستان کوتاه "یکی در آینه"

رونمایی و نقد مجموعه داستان کوتاه "یکی در آینه"

از ۱۳۹۷/۴/۲۱ تا ۱۳۹۷/۴/۲۱
سلسه نشست های صد سال ادبیات ایران - نصرت رحمانی

سلسه نشست های صد سال ادبیات ایران - نصرت رحمانی

از ۱۳۹۷/۴/۲۰ تا ۱۳۹۷/۴/۲۰
کانون ادبی زمستان

کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۷/۴/۱۹ تا ۱۳۹۷/۴/۱۹
آیین رونمایی از کتاب «باید کسی از میان ما به کشتن کتاب برخیزد

آیین رونمایی از کتاب «باید کسی از میان ما به کشتن کتاب برخیزد

از ۱۳۹۷/۴/۲۲ تا ۱۳۹۷/۴/۲۲
نشست هفتگی «فضولی خوانی»

نشست هفتگی «فضولی خوانی»

از ۱۳۹۷/۴/۱۹ تا ۱۳۹۷/۴/۱۹
فراخوان سومین کنگره‌ مجازی شعر وحدت اسلامی

فراخوان سومین کنگره‌ مجازی شعر وحدت اسلامی

از ۱۳۹۷/۴/۱۷ تا ۱۳۹۷/۶/۸
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۷/۴/۲۳ تا ۱۳۹۷/۴/۲۳
نشست نقد ترانه «ترانه آواز»

نشست نقد ترانه «ترانه آواز»

از ۱۳۹۷/۴/۱۷ تا ۱۳۹۷/۴/۱۷
شب فیتز جرالد

شب فیتز جرالد

از ۱۳۹۷/۴/۱۷ تا ۱۳۹۷/۴/۱۷
شب داریوش شایگان

شب داریوش شایگان

از ۱۳۹۷/۴/۱۵ تا ۱۳۹۷/۴/۱۵
برنامه داستان‌خوانی «داستان من»

برنامه داستان‌خوانی «داستان من»

از ۱۳۹۷/۴/۱۴ تا ۱۳۹۷/۴/۱۴
جشن نویسندگان

جشن نویسندگان

از ۱۳۹۷/۴/۱۴ تا ۱۳۹۷/۴/۱۴
نشست رونمایی کتاب آثار «عُزیر حاج بگوف»

نشست رونمایی کتاب آثار «عُزیر حاج بگوف»

از ۱۳۹۷/۴/۱۵ تا ۱۳۹۷/۴/۱۵
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین