نشست دورخوانی و نقد و بررسی آثار هاروکی موراکامی

نشست دورخوانی و نقد و بررسی آثار هاروکی موراکامی

از ۱۳۹۷/۴/۱۴ تا ۱۳۹۷/۴/۱۴
انجمن ادبی ونداد همدان

انجمن ادبی ونداد همدان

از ۱۳۹۷/۴/۱۳ تا ۱۳۹۷/۴/۱۳
دیدار وگفتگو با دکتر عبد الرحمن نجل رحیم

دیدار وگفتگو با دکتر عبد الرحمن نجل رحیم

از ۱۳۹۷/۴/۱۴ تا ۱۳۹۷/۴/۱۴
شب های شعر رشت

شب های شعر رشت

از ۱۳۹۷/۴/۱۳ تا ۱۳۹۷/۴/۱۳
انجمن ادبی فراگفتار

انجمن ادبی فراگفتار

از ۱۳۹۷/۴/۱۲ تا ۱۳۹۷/۴/۱۲
جلسه رونمایی از کتاب «دیدار بی دیدار»

جلسه رونمایی از کتاب «دیدار بی دیدار»

از ۱۳۹۷/۴/۱۲ تا ۱۳۹۷/۴/۱۲
جلسه نقد رمان «ما این جا داریم می میریم»

جلسه نقد رمان «ما این جا داریم می میریم»

از ۱۳۹۷/۴/۱۴ تا ۱۳۹۷/۴/۱۴
جلسات هفتگی شعر حوزه هنری استان آذربایجان شرقی

جلسات هفتگی شعر حوزه هنری استان آذربایجان شرقی

از ۱۳۹۷/۴/۱۲ تا ۱۳۹۷/۴/۱۲
چهارمین نشست «میز نقد» با محوریت رمان «ابدی»

چهارمین نشست «میز نقد» با محوریت رمان «ابدی»

از ۱۳۹۷/۴/۱۴ تا ۱۳۹۷/۴/۱۴
شب "صلح و شاهنامه"

شب "صلح و شاهنامه"

از ۱۳۹۷/۴/۱۲ تا ۱۳۹۷/۴/۱۲
فراخوان هشتمین دوره­‌ی جایزه ادبی هفت اقلیم

فراخوان هشتمین دوره­‌ی جایزه ادبی هفت اقلیم

از ۱۳۹۷/۳/۱۵ تا ۱۳۹۷/۴/۱۵
جلسه ادبی ترنج

جلسه ادبی ترنج

از ۱۳۹۷/۴/۱۱ تا ۱۳۹۷/۴/۱۱
نشست نقد و بررسی کتاب «گفت‌وگوی چهار نفره»

نشست نقد و بررسی کتاب «گفت‌وگوی چهار نفره»

از ۱۳۹۷/۴/۱۲ تا ۱۳۹۷/۴/۱۲
نود و چهارمین نشست تخصصی زرین قلم

نود و چهارمین نشست تخصصی زرین قلم

از ۱۳۹۷/۴/۱۲ تا ۱۳۹۷/۴/۱۲
نشست نقد و بررسی کتاب های فوتبالی نشر چشمه

نشست نقد و بررسی کتاب های فوتبالی نشر چشمه

از ۱۳۹۷/۴/۱۴ تا ۱۳۹۷/۴/۱۴
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین