دو دوست

دو دوست

از ۱۳۹۶/۹/۲۶ تا ۱۳۹۶/۹/۲۶
شب ایشی گورو

شب ایشی گورو

از ۱۳۹۶/۹/۲۳ تا ۱۳۹۶/۹/۲۳
انجمن ادبی تصویر فراموشی

انجمن ادبی تصویر فراموشی

از ۱۳۹۶/۹/۲۴ تا ۱۳۹۶/۹/۲۴
مراسم اعلام برگزیده سومین جایزه شعر شاملو

مراسم اعلام برگزیده سومین جایزه شعر شاملو

از ۱۳۹۶/۹/۲۱ تا ۱۳۹۶/۹/۲۱
تفسیر مثنوی معنوی

تفسیر مثنوی معنوی

از ۱۳۹۶/۹/۲۸ تا ۱۳۹۶/۹/۲۸
جشن شب یلدا

جشن شب یلدا

از ۱۳۹۶/۹/۲۸ تا ۱۳۹۶/۹/۲۸
انجمن شعر شهرستان ادب

انجمن شعر شهرستان ادب

از ۱۳۹۶/۹/۲۲ تا ۱۳۹۶/۹/۲۲
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۶/۹/۲۵ تا ۱۳۹۶/۹/۲۵
شب بهار

شب بهار

از ۱۳۹۶/۹/۲۳ تا ۱۳۹۶/۹/۲۳
مراسم رونمایی از کتاب «گزین گویه‌هایی از ویرجینیا وولف»

مراسم رونمایی از کتاب «گزین گویه‌هایی از ویرجینیا وولف»

از ۱۳۹۶/۹/۱۹ تا ۱۳۹۶/۹/۱۹
دوشنبه های شعر نگارستان

دوشنبه های شعر نگارستان

از ۱۳۹۶/۹/۲۰ تا ۱۳۹۶/۹/۲۰
بررسی «ثبت داستان بيژن و منيژه بر روي يك جام مينايی قرن ششم هجری»

بررسی «ثبت داستان بيژن و منيژه بر روي يك جام مينايی قرن ششم هجری»

از ۱۳۹۶/۹/۱۹ تا ۱۳۹۶/۹/۱۹
ترانه آواز

ترانه آواز

از ۱۳۹۶/۹/۱۹ تا ۱۳۹۶/۹/۱۹
نَقلِ نُقل

نَقلِ نُقل

از ۱۳۹۶/۹/۲۰ تا ۱۳۹۶/۹/۲۰
شب شعر شاملو

شب شعر شاملو

از ۱۳۹۶/۹/۱۹ تا ۱۳۹۶/۹/۱۹
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین