جشن شب یلدا

جشن شب یلدا

از ۱۳۹۶/۹/۲۸ تا ۱۳۹۶/۹/۲۸
انجمن شعر شهرستان ادب

انجمن شعر شهرستان ادب

از ۱۳۹۶/۹/۲۲ تا ۱۳۹۶/۹/۲۲
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۶/۹/۲۵ تا ۱۳۹۶/۹/۲۵
شب بهار

شب بهار

از ۱۳۹۶/۹/۲۳ تا ۱۳۹۶/۹/۲۳
مراسم رونمایی از کتاب «گزین گویه‌هایی از ویرجینیا وولف»

مراسم رونمایی از کتاب «گزین گویه‌هایی از ویرجینیا وولف»

از ۱۳۹۶/۹/۱۹ تا ۱۳۹۶/۹/۱۹
دوشنبه های شعر نگارستان

دوشنبه های شعر نگارستان

از ۱۳۹۶/۹/۲۰ تا ۱۳۹۶/۹/۲۰
بررسی «ثبت داستان بيژن و منيژه بر روي يك جام مينايی قرن ششم هجری»

بررسی «ثبت داستان بيژن و منيژه بر روي يك جام مينايی قرن ششم هجری»

از ۱۳۹۶/۹/۱۹ تا ۱۳۹۶/۹/۱۹
ترانه آواز

ترانه آواز

از ۱۳۹۶/۹/۱۹ تا ۱۳۹۶/۹/۱۹
نَقلِ نُقل

نَقلِ نُقل

از ۱۳۹۶/۹/۲۰ تا ۱۳۹۶/۹/۲۰
شب شعر شاملو

شب شعر شاملو

از ۱۳۹۶/۹/۱۹ تا ۱۳۹۶/۹/۱۹
شب شعر دانشجویی

شب شعر دانشجویی

از ۱۳۹۶/۹/۲۰ تا ۱۳۹۶/۹/۲۰
یکشنبه ها

یکشنبه ها

از ۱۳۹۶/۹/۱۹ تا ۱۳۹۶/۹/۱۹
انجمن ادبی تصویر فراموشی

انجمن ادبی تصویر فراموشی

از ۱۳۹۶/۹/۱۷ تا ۱۳۹۶/۹/۱۷
جلسه ی رونمایی تازه های نشر آنیما

جلسه ی رونمایی تازه های نشر آنیما

از ۱۳۹۶/۹/۹ تا ۱۳۹۶/۹/۹
نقد و بررسی شعر و ترانه

نقد و بررسی شعر و ترانه

از ۱۳۹۶/۹/۷ تا ۱۳۹۶/۹/۷
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین