نشست کانون ادبی نفیر قلم

نشست کانون ادبی نفیر قلم

از ۱۳۹۶/۷/۲۷ تا ۱۳۹۶/۷/۲۷
جایزه ادبی منظومه

جایزه ادبی منظومه

از ۱۳۹۶/۷/۲۶ تا ۱۳۹۶/۷/۲۶
جلسه ادبی ترنج

جلسه ادبی ترنج

از ۱۳۹۶/۷/۲۵ تا ۱۳۹۶/۷/۲۵
بزرگداشت مشاهیر ادبی ایران

بزرگداشت مشاهیر ادبی ایران

از ۱۳۹۶/۷/۲۷ تا ۱۳۹۶/۷/۲۷
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۶/۷/۲۵ تا ۱۳۹۶/۷/۲۵
حافظ خلوت نشین

حافظ خلوت نشین

از ۱۳۹۶/۷/۱۹ تا ۱۳۹۶/۷/۱۹
هفتادویکمین پاییز

هفتادویکمین پاییز

از ۱۳۹۶/۷/۱۶ تا ۱۳۹۶/۷/۱۶
بزرگداشت حضرت حافظ

بزرگداشت حضرت حافظ

از ۱۳۹۶/۷/۱۹ تا ۱۳۹۶/۷/۱۹
چهارمین نشست تئاتر کاغذی

چهارمین نشست تئاتر کاغذی

از ۱۳۹۶/۷/۱۵ تا ۱۳۹۶/۷/۱۵
سلسله جلسات "خوانش و شرح شاهنامه "

سلسله جلسات "خوانش و شرح شاهنامه "

از ۱۳۹۶/۷/۱۴ تا ۱۳۹۶/۷/۱۴
داستان خوانی

داستان خوانی

از ۱۳۹۶/۷/۱۲ تا ۱۳۹۶/۷/۱۲
آموزش عروض به روش سماعی

آموزش عروض به روش سماعی

از ۱۳۹۶/۷/۱۲ تا ۱۳۹۶/۷/۱۲
سلسله جلسات حافظ شناسی

سلسله جلسات حافظ شناسی

از ۱۳۹۶/۷/۱۲ تا ۱۳۹۶/۷/۱۲
نشست صد و شصت و چهارم انجمن ادبی هنری ونداد

نشست صد و شصت و چهارم انجمن ادبی هنری ونداد

از ۱۳۹۶/۷/۶ تا ۱۳۹۶/۷/۶
نشست انجمن ادبی فانوس

نشست انجمن ادبی فانوس

از ۱۳۹۶/۷/۵ تا ۱۳۹۶/۷/۵
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین