نشست کانون ادبی نفیر قلم

نشست کانون ادبی نفیر قلم

از ۱۳۹۶/۸/۱۱ تا ۱۳۹۶/۸/۱۱
بزرگداشت مشاهیر ادبی ایران

بزرگداشت مشاهیر ادبی ایران

از ۱۳۹۶/۸/۱۱ تا ۱۳۹۶/۸/۱۱
دستور زبان عشق

دستور زبان عشق

از ۱۳۹۶/۸/۱۱ تا ۱۳۹۶/۸/۱۱
یکشنبه ها

یکشنبه ها

از ۱۳۹۶/۸/۷ تا ۱۳۹۶/۸/۷
سومین نشست شعر خوانش

سومین نشست شعر خوانش

از ۱۳۹۶/۸/۵ تا ۱۳۹۶/۸/۵
نقش آفرینان قلم

نقش آفرینان قلم

از ۱۳۹۶/۸/۵ تا ۱۳۹۶/۸/۵
کارگاه شعر

کارگاه شعر

از ۱۳۹۶/۸/۸ تا ۱۳۹۶/۸/۸
نشست انجمن ادبی قلم

نشست انجمن ادبی قلم

از ۱۳۹۶/۸/۹ تا ۱۳۹۶/۸/۹
شب شاعران ایران و ترکیه

شب شاعران ایران و ترکیه

از ۱۳۹۶/۸/۳ تا ۱۳۹۶/۸/۳
نشست کانون ادبی بهمن

نشست کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۶/۸/۳ تا ۱۳۹۶/۸/۳
کارگاه عروض و قافیه

کارگاه عروض و قافیه

از ۱۳۹۶/۸/۳ تا ۱۳۹۶/۸/۳
نشست انجمن ادبی کوچه

نشست انجمن ادبی کوچه

از ۱۳۹۶/۸/۷ تا ۱۳۹۶/۸/۷
عصر شعر و ترانه

عصر شعر و ترانه

از ۱۳۹۶/۸/۴ تا ۱۳۹۶/۸/۴
نشست انجمن ادبی فروغ

نشست انجمن ادبی فروغ

از ۱۳۹۶/۷/۳۰ تا ۱۳۹۶/۷/۳۰
دیدار با رهام سعیدی‌نیا و نیما قهرمانی

دیدار با رهام سعیدی‌نیا و نیما قهرمانی

از ۱۳۹۶/۸/۱ تا ۱۳۹۶/۸/۱
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین