چهارمین نشست تئاتر کاغذی

چهارمین نشست تئاتر کاغذی

از ۱۳۹۶/۷/۱۵ تا ۱۳۹۶/۷/۱۵
سلسله جلسات "خوانش و شرح شاهنامه "

سلسله جلسات "خوانش و شرح شاهنامه "

از ۱۳۹۶/۷/۱۴ تا ۱۳۹۶/۷/۱۴
داستان خوانی

داستان خوانی

از ۱۳۹۶/۷/۱۲ تا ۱۳۹۶/۷/۱۲
آموزش عروض به روش سماعی

آموزش عروض به روش سماعی

از ۱۳۹۶/۷/۱۲ تا ۱۳۹۶/۷/۱۲
سلسله جلسات حافظ شناسی

سلسله جلسات حافظ شناسی

از ۱۳۹۶/۷/۱۲ تا ۱۳۹۶/۷/۱۲
نشست صد و شصت و چهارم انجمن ادبی هنری ونداد

نشست صد و شصت و چهارم انجمن ادبی هنری ونداد

از ۱۳۹۶/۷/۶ تا ۱۳۹۶/۷/۶
نشست انجمن ادبی فانوس

نشست انجمن ادبی فانوس

از ۱۳۹۶/۷/۵ تا ۱۳۹۶/۷/۵
نشست کانون ادبی بهمن

نشست کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۶/۷/۵ تا ۱۳۹۶/۷/۵
عصر شعر و ترانه

عصر شعر و ترانه

از ۱۳۹۶/۷/۶ تا ۱۳۹۶/۷/۶
اتفاق ترانه

اتفاق ترانه

از ۱۳۹۶/۷/۱ تا ۱۳۹۶/۷/۱
شب مولوی پژوهان

شب مولوی پژوهان

از ۱۳۹۶/۷/۱ تا ۱۳۹۶/۷/۱
نشست صد و چهل و سوم انجمن ادبی هنری ونداد

نشست صد و چهل و سوم انجمن ادبی هنری ونداد

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
جلسه تخصصي شعر سپيد

جلسه تخصصي شعر سپيد

از ۱۳۹۶/۷/۱ تا ۱۳۹۶/۷/۱
نشست ادبی وشب شعر یادواره ی هفته ی دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم

نشست ادبی وشب شعر یادواره ی هفته ی دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم

از ۱۳۹۶/۷/۵ تا ۱۳۹۶/۷/۵
انجمن ادبی تصویر فراموشی

انجمن ادبی تصویر فراموشی

از ۱۳۹۶/۶/۳۱ تا ۱۳۹۶/۶/۳۱
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین