نشست صد و شصت و چهارم انجمن ادبی هنری ونداد

نشست صد و شصت و چهارم انجمن ادبی هنری ونداد

از ۱۳۹۶/۷/۶ تا ۱۳۹۶/۷/۶
نشست انجمن ادبی فانوس

نشست انجمن ادبی فانوس

از ۱۳۹۶/۷/۵ تا ۱۳۹۶/۷/۵
نشست کانون ادبی بهمن

نشست کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۶/۷/۵ تا ۱۳۹۶/۷/۵
عصر شعر و ترانه

عصر شعر و ترانه

از ۱۳۹۶/۷/۶ تا ۱۳۹۶/۷/۶
اتفاق ترانه

اتفاق ترانه

از ۱۳۹۶/۷/۱ تا ۱۳۹۶/۷/۱
شب مولوی پژوهان

شب مولوی پژوهان

از ۱۳۹۶/۷/۱ تا ۱۳۹۶/۷/۱
نشست صد و چهل و سوم انجمن ادبی هنری ونداد

نشست صد و چهل و سوم انجمن ادبی هنری ونداد

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
جلسه تخصصي شعر سپيد

جلسه تخصصي شعر سپيد

از ۱۳۹۶/۷/۱ تا ۱۳۹۶/۷/۱
نشست ادبی وشب شعر یادواره ی هفته ی دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم

نشست ادبی وشب شعر یادواره ی هفته ی دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم

از ۱۳۹۶/۷/۵ تا ۱۳۹۶/۷/۵
انجمن ادبی تصویر فراموشی

انجمن ادبی تصویر فراموشی

از ۱۳۹۶/۶/۳۱ تا ۱۳۹۶/۶/۳۱
خانه ترانه

خانه ترانه

از ۱۳۹۶/۶/۳۰ تا ۱۳۹۶/۶/۳۰
نشست کانون ادبی نفیر قلم

نشست کانون ادبی نفیر قلم

از ۱۳۹۶/۶/۳۰ تا ۱۳۹۶/۶/۳۰
نشست کانون ادبی آنک

نشست کانون ادبی آنک

از ۱۳۹۶/۶/۳۰ تا ۱۳۹۶/۶/۳۰
«شوریدگی در غزل» بررسی جایگاه حسین منزوی درغزل معاصر

«شوریدگی در غزل» بررسی جایگاه حسین منزوی درغزل معاصر

از ۱۳۹۶/۶/۳۰ تا ۱۳۹۶/۶/۳۰
دیدار و گفتگو با مسعود مهرابی

دیدار و گفتگو با مسعود مهرابی

از ۱۳۹۶/۶/۲۳ تا ۱۳۹۶/۶/۲۳
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین